O pewnym oddziale psychiatrycznym

Teresa Rzepa , Wiktor Benefitowicz

Abstract

Teresa Rzepa Wiktor Benefitowicz Wydział Zamiejscowy SWPS były pacjent szpitala psychiatrycznego Poznań   O pewnym oddziale psychiatrycznym…   Od dawna mówi się o tym, że na temat stanu polskiego lecznictwa psychiatrycznego powinni wypowiadać się pacjenci. Koronnym argumentem na rzecz takiego stanowiska jest działalność jednego z reformatorów psychiatrii, twórcy i pomysłodawcy najpierw lokalnego, a następnie światowego ruchu higieny psychicznej, Clifforda Whittinghama Beersa (1876-1943). Ten absolwent Yale i obiecujący finansista w branży ubezpieczeniowej [1, 2], w 1900 roku doznał dotkliwej traumy po śmierci brata, od lat chorującego na padaczkę. Z tego powodu usiłował popełnić samobójstwo. Rzucił się z czwartego piętra, lecz – mimo poważnych obrażeń - nie zginął. Po tragicznym epizodzie został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej. Trzyletnie pobyty w różnych szpitalach pozwoliły Beersowi na zgromadzenie wielu obserwacji nt. ich funkcjonowania, a zwłaszcza – na dokonanie oceny pracy psychiatrów, personelu pielęgniarskiego i pomocniczego. Beersowska „diagnoza”, obszernie udokumentowana doświadczonymi na samym sobie lub zaobserwowanymi przykładami ze szpitalnego życia, była druzgocąca. Jej rękopis przesłał ówczesnym autorytetom naukowym. Z raportem zapoznał się czołowy psycholog i filozof amerykański - William James (1842-1910) oraz szwajcarsko-amerykański psychiatra - Adolf Meyer (1866-1950). To właśnie oni uznali relacje Beersa za autentyczne i szczere, a jego propozycje dotyczące poprawy sytuacji pacjentów leczonych psychiatrycznie ocenili jako przemyślane i godne wprowadzenia w życie. Dlatego uczynili wszystko co możliwe, aby przedstawiony im rękopis został jak najszybciej opublikowany. W 1908 roku ukazała się wstrząsająca książka (z przedmową napisaną przez Jamesa), pt. A mind that found itself, która ujawniła „nagą prawdę” o rzeczywistości szpitali psychiatrycznych: nieludzkie cierpienia pacjentów, beznadzieja ich egzystencji, okrutne metody leczenia, agresja i wrogość kiepsko opłacanych, sfrustrowanych i niewyszkolonych pielęgniarek i pielęgniarzy, obojętność i znieczulica psychiatrów [3]. 6 maja tego samego roku, podczas spotkania kilku wpływowych osób w domu Beersa, powołano Towarzystwo Higieny Psychicznej. Jednym z jego założycieli był wspomniany Adolf Meyer, twórca nazwy Towarzystwa. Po krótkim wstępie - prezentacja fragmentów pamiętnika pacjenta.
Autor Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Wiktor Benefitowicz
Wiktor Benefitowicz
-
Tytuł czasopisma/seriiWiadomości Psychiatryczne, ISSN 1505-7429, (B 3 pkt)
Rok wydania2011
Tom4
Paginacja259-263
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Plik
skan-Wiad-Psychiatr.xps z dnia 14-09-2015
119.88 KB
skan-Wiad-Psych-spis.xps z dnia 14-09-2015
75.21 KB
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4864
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4864
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?