Analiza cech i struktury temperamentu pilotów preferujących zależny i niezależny od pola styl poznawczy

Hanna Bednarek , Olaf Truszczyński

Abstract

Celem badania było określenie związku między stylem poznawczym (zależnym-niezależnym od pola) a cechami temperamentu, ujętymi w Regulacyjnej Teorii Temperamentu Strelaua, w grupie pilotów. Badani i metoda. W badaniu wzięło udział 29 pilotów. Do ustalenia stylu poznawczego wykorzystano komputerową wersję Testu Figur Ukrytych (Embedded Figures Test, EFT), natomiast do diagnozy cech temperamentu zastosowano Formalną Charakterystykę Zachowania-Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) Zawadzkiego i Strelaua. W analizie wyników dokonano analizy interkorelacji, przeprowadzonej oddzielnie w grupach osób preferujących niezależny i zależny od pola styl poznawczy. Wyniki. Wyniki wskazują, że piloci charakteryzujący się stylem niezależnym od pola cechują się wyraźniejszą strukturą temperamentu - jest to struktura zharmonizowana o dużych możliwościach przetwarzania stymulacji. Natomiast pilotów o stylu zależnym od pola cechuje brak wyraźnej struktury temperamentu. W zależności od preferowanego stylu, piloci różnią się perseweratywnością i poziomem emocjonalnej reaktywności. Wnioski. Uzyskane rezultaty badań interpretowane są w odniesieniu do regulacyjnej teorii temperamentu oraz temperamentalnych determinant efektywności zachowania pilotów.
Autor Hanna Bednarek (Wydział Psychologii)
Hanna Bednarek
- Wydział Psychologii
, Olaf Truszczyński
Olaf Truszczyński
-
Tytuł czasopisma/seriiPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCYNY LOTNICZEJ, (0 pkt)
Rok wydania2010
Tom16
Nr1
Paginacja9-15
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Słowa kluczowe w języku polskimpiloci, style poznawcze, cechy temperamentu, proces regulacji stymulacji
Językpl polski
Plik
strona9.jpg z dnia 14-09-2015
455.29 KB
str-10.jpg z dnia 14-09-2015
477.63 KB
str-11.jpg z dnia 14-09-2015
511.27 KB
str-12.jpg z dnia 14-09-2015
421.29 KB
str-13.jpg z dnia 14-09-2015
370.46 KB
str-14.jpg z dnia 14-09-2015
517.07 KB
str-15.jpg z dnia 14-09-2015
288.92 KB
Punktacja (całkowita)6
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4960
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4960
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?