Tożsamość a zachowania na rzecz wspólnego dobra

Anna Zalewska , Beata Krzywosz-Rynkiewicz

Abstract

 In this paper two kind of personal identity are considered - interpersonal (manifested in altruistic, egalitarian or individualistic orientations) and related to personal responsibility. 362 students at age 11-14-17 were examined with Pupil's Behaviour Questionnaire (responsibility) and participated in the Ultimatum Game (interpersonal identity and cooperation). The results showed that interpersonal identity did not depend on age nor gender and young people manifested egalitarian orientation the most often. The congruence between behavioral and cognitive aspects was observed mostly among egalitarian oriented persons. The examined kinds of identity were related to each other. High responsibility and interpersonal identity focusing on differences between SELF and OTHERS hinder cooperation and undertaking behaviours for common good.
Autor Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska
- Wydział Psychologii
, Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Beata Krzywosz-Rynkiewicz
-
Tytuł czasopisma/seriiCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 4 pkt)
Rok wydania2010
Tom16 (1)
Paginacja45-59
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim  W prezentowanej pracy zwracamy uwagę na relacje Ja z innymi jako podstawę formowania się szczególnych aspektów tożsamości osobistej: tożsamości interpersonalnej rozumianej jako odpowiedź na pytanie kim jestem w relacji do innej osoby i tożsamości przejawianej w odpowiedzialności podmiotowej. Celem badań było ustalenie: (1) czy behawioralnie przejawiane formy tożsamości interpersonalnej zależą od płci i wieku oraz czy są zgodne z jej poznawczymi przejawami, (2) czy tożsamość interpersonalna ma wpływ na zachowania partnera na rzecz wspólnego dobra, (3) czy tożsamość osobista jednostki przejawiana w odpowiedzialności podmiotowej jest powiązana z jej tożsamością interpersonalną i kooperacyjnym zachowaniem prospołecznym. W badaniu wzięło udział 362 uczniów w wieku: 11, 14 i 17 lat. W badaniu zastosowano Kwestionariusz Zachowań Uczniowskich i eksperyment Ultimatum Game. Wyniki pokazują, że młodzież najczęściej ujawnia w zachowaniu orientację równościową, rzadziej indywidualistyczną i altruistyczną. Te formy tożsamości występują podobnie często w każdej badanej grupie wiekowej oraz podobnie często u dziewcząt i chłopców. Widoczna jest zgodność poznawczych i behawioralnych przejawów tożsamości interpersonalnej – najczęściej jest ona obserwowana u osób o orientacji równościowej. Partnerzy osób o orientacji indywidualistycznej są mniej skłonni do prospołecznych zachowań kooperacyjnych niż partnerzy pozostałych osób. Obydwa badane aspekty tożsamości są ze sobą powiązane - osoby o orientacji altruistycznej wykazują wyższą odpowiedzialność podmiotową ponoszoną w porównaniu z osobami o innych orientacjach. Wyższą odpowiedzialność przejawiają także osoby odrzucające oferty w porównaniu z osobami, które je akceptują. Uzyskane dane nasuwają refleksję, że formy tożsamości interpersonalnej związane z akcentowaniem różnicy JA-INNY nie sprzyjają podejmowaniu zachowań na rzecz wspólnego dobra.
DOIDOI:ISSN 1425-6460
Językpl polski
Plik
czasopismo.pdf z dnia 14-09-2015
420.91 KB
czasopismo-psychologiczne-.jpg z dnia 14-09-2015
20.54 KB
Punktacja (całkowita)9
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5258
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5258
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?