Wpływ komercjalizacji na proces polityczny w Polsce

Karolina Churska-Nowak

Abstract

Since the early 90s, we have been witnessing the process of commercialization of politics. It all started when Polish democracy began to absorb pragmatic and market instruments. According to this trend, the subsequent election campaigns after 1989 have been the prime example of applying various marketing techniques on ever greater scale. Professionalization of political activities and, in consequence, commercialization of politics in Poland has however its positive, as well as negative consequences, whereas the research on problematic aspects of the development of this phenomenon is an essential condition to prevent its detrimental effects.
Author Karolina Churska-Nowak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Karolina Churska-Nowak,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesStudia Politologiczne, ISSN 1640-8888, (B 8 pkt)
Issue year2011
Vol20/2011
Pages279-295
Publication size in sheets0
Abstract in PolishPoczątki procesu „komercjalizacji polityki” obserwuje się od początku lat 90, od kiedy polska demokracja absorbuje instrumenty pragmatyczne i rynkowe. Zgodnie z tym trendem kolejne kampanie wyborcze po 1989 roku to przykłady stosowania lepszych i bardziej różnorodnych technik marketingowych, na coraz większą skalę. Profesjonalizacja działań politycznych i związana z nią komercjalizacja polityki w Polsce ma jednak swoje pozytywne, jak i negatywne konsekwencje a badanie problematycznych aspektów rozwoju tego zjawiska, jest warunkiem niezbędnym by móc skutecznie zapobiegać jego niepożądanym skutkom.
File
s-pol-1.JPG of 14-09-2015
195.56 KB
s-pol-2.JPG of 14-09-2015
151.22 KB
s-pol-3.JPG of 14-09-2015
153.24 KB
s-pol-4.JPG of 14-09-2015
90.36 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5446
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5446
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?