Problematyczna uniwersalność wartości uniwersalnych

Marina Noske

Abstract

The subject of the universal values has been widely used in literature. The following article shows that the values such as equality, independence, self-fidelity, the sense of security, humanism etc. which are quite often treated as cross-cultural may in some cultures be rated differently, misunderstood or even rejected and treated as anti-value. The base of my dissertation was the experience of the war between Japan and the USA which surprisingly revealed the fact that the assumption of some values, ethics and social conventions to be universal are incorrect. 
Author Marina Noske (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marina Noske,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2011
Vol3 (55)
Pages129-148
Publication size in sheets0
Abstract in Polish W literaturze problematyka wartości uniwersalnych podejmowana była niejednokrotnie. Niniejszy artykuł na przykładzie kilku wybranych wartości (np. zamiłowanie do równości i wolności, wierność sobie, poczucie bezpieczeństwa, humanizm itp.), dość często uznawanych za ponadkulturowe pokazuje, iż w zależności od kręgu kulturowego mogą one być różnie wartościowane, zupełnie inaczej rozumiane lub wręcz całkowicie odrzucane i uznawane za antywartość. Analizie zostało poddanych kilka wybranych wartości; za grunt do rozważań posłużyły doświadczenia wojny japońsko – amerykańskiej oraz ujawnione podczas jej trwania zaskakujące problemy i nieporozumienia, które wydają się wyraziście świadczyć o błędnym założeniu uniwersalności pojmowania niektórych wartości obyczajowych oraz etyczno – moralnych.
URL http://www.wydawnictwo.dswe.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/T-Cz-E/T-Cz-E_3_11_spis_tresci.pdf
File
2011-MN-T-Cz-E-Problematyczna-uniwersalnosc.jpg of 14-09-2015
768.19 KB
2011-MN-T-Cz-E-Problematyczna-uniwersalnosc.jpg of 14-09-2015
768.19 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6083
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6083
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?