Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej

Bogdan Wojciszke , Monika Szlendak

Abstract

Scales Measuring Agency and Communion ​Based on the ideas of Bakan (1966) and Helgeson (2003) we devised Polish language scales measuring Agency (defined as focus on the self and own goals), Communion (focus on other people and interpersonal relations), Unmitigated Agency (excessive focus on the self with exclusion of communion), and Unmitigated Communion (excessive focus on others with exclusion of agency). We report three studies showing reliability and validity of the scales. Women show higher communion and unmitigated communion than men, while men show higher agency and unmitigated agency than women. All these differences are relatively small but they increase dramatically after unobtrusive priming masculinity in men and femininity in women.
Author Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bogdan Wojciszke,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Monika Szlendak
Monika Szlendak,,
-
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2010
Vol5
Pages57-69
Publication size in sheets0
Abstract in PolishW oparciu o idee Bakana (1966) i Helgeson (2003) skonstruowaliśmy polskojęzyczne skale do pomiaru orientacji sprawczej (definiowanej jako koncentracja na sobie i własnych celach), orientacji wspólnotowej (definiowanej jako koncentracja na innych ludziach i relacjach interpersonalnych), sprawczości niepohamowanej (nadmierna koncentracja na własnym JA połączona z ignorowaniem relacji społecznych) oraz wspólnotowości niepohamowanej (nadmierna koncentracja na innych połączona z ignorowaniem własnej sprawczości). Przytaczamy wyniki trzech badań przekonujących o rzetelności i trafności tych skal. Kobiety ujawniają silniejszą wspólnotowość i wspólnotowość niepohamowaną niż mężczyźni, natomiast mężczyźni ujawniają silniejszą sprawczość i sprawczość niepohamowaną niż kobiety. Owe stosunkowo niewielkie różnice ulegały znacznemu nasileniu po nieinwazyjnej aktywizacji stereotypu kobiecości u kobiet oraz stereotypu męskości u mężczyzn.
File
Psychologia-Spo-eczna-tom-5-numer-1-2010.pdf of 14-09-2015
510.54 KB
Score (nominal)9
Citation count*53 (2020-09-22)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6085
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6085
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?