Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia - przegląd badań

Rafał Albiński , Angelika Kleszczewska-Albińska , Sylwia Bedyńska

Abstract

Diagnosing depression in the elderly poses a serious problem because of the ageing process and various diseases that influence and mask symptoms of depressed mood. For instance, depression is often confused with dementia. It is therefore crucial to use a diagnostic tool that takes these problems into account. The presented paper is a review of the recently published studies concerning the Geriatric Depression Scale (GDS). The properties of the original 30-items version of the GDS are described, along with the information on shorter versions of the scale (i.e. the scales consisting of 20, 15, 12, 10, 5, and 4 items). The psychometric properties i.e. validity, reliability, sensitivity, and specificity of the original version of GDS are presented. Also presented is the information on scoring for both 30- and 15-item version of the scale. The results of the studies concerning shorter versions of the GDS were discussed in the context of their usability in various settings. Different ways of administering the GDS are mentioned. In the last part of the article, general problems concerning diagnostic usability of the Geriatric Depression Scale are discussed.
Author Rafał Albiński (Wydział Psychologii)
Rafał Albiński,,
- Wydział Psychologii
, Angelika Kleszczewska-Albińska
Angelika Kleszczewska-Albińska,,
-
, Sylwia Bedyńska (Wydział Psychologii)
Sylwia Bedyńska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt)
Issue year2011
Vol45
No4
Pages555-562
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdepresja, podeszły wiek, Geriatryczna Skala Depresji (GDS)
Keywords in Englishdepression, old age, Geriatric Depression Scale (GDS)
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 2700 General Medicine
Abstract in PolishDiagnoza depresji u osób po 65 roku życia stanowi istotny problem, gdyż rozpoznanie objawów jest utrudnione przez wpływ procesu starzenia się oraz różnych związanych z tym procesem chorób. Depresja jest m.in. mylona z demencją. Konieczne jest więc zastosowanie narzędzia diagnostycznego uwzględniającego te utrudnienia. W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań związanych z Geriatryczną Skalą Depresji (GDS). Opisano właściwości oryginalnej 30–to itemowej wersji skali GDS oraz skróconych wersji tej skali (składających się m.in. z 20, 15, 12, 10, 5 i 4 itemów). Podano informacje na temat trafności, rzetelności, czułości i specyficzności tego narzędzia w jego oryginalnej wersji. Przedstawiono także sposób punktacji GDS dla 30– i 15–to itemowej wersji skali. Wyniki badań testujących skrócone wersje skali opatrzono komentarzem dotyczącym ich użyteczności w różnych sytuacjach diagnostycznych. Przedstawiono sposoby stosowania GDS. W końcowej części pracy zwrócono uwagę na ogólne problemy związane z wykorzystywaniem Geriatrycznej Skali Depresji w praktyce diagnostycznej.
URL http://www.psychiatriapolska.pl/45-4.html
Languagepl polski
File
albinski-kleszczewska-albinska-bedynska2011.pdf of 14-09-2015
335.18 KB
Albinski-Kleszczewska-Albinska-Bedynska-GDS.pdf of 14-09-2015
52.18 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.617; WoS Impact Factor: 2011 = 0.195 (2) - 2012=0.74 (5)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6199
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6199
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7296
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7296
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?