Siła ego i sprawność mechanizmów kontroli działania a autonomia

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Abstract

Abstract The purpose of the present study was examine two issues: First, does external control versus autonomy support has effect on ego depletion (Baumeister, 2008)?Second, does difference in control mechanisms efficiency (Kuhl, 1996) depend on type of control mode: self-regulation or self-control? Consistent with expectations “ego depletion” was grater in external control context then in autonomy support context. Depletion effect was also grater for state –orientation participants with externally controlled instructions than for action –orientation participants with the same instructions. The greatest depletion effect was for action- oriented participants with instruction didn’t explain reason for accomplish depleting ego task. Individual differences in the personality disposition of action versus state orientation are associated with the “personal strivings” autonomy level. Key words: “ego resources”, self-regulation, self-control, state –orientation, action-orientation
Author Romana Kadzikowska-Wrzosek (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Romana Kadzikowska-Wrzosek,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt)
Issue year2010
Voltom4(48).
Pages17-36
Publication size in sheets0
Abstract in PolishStreszczenie Zaprezentowane badania miały na celu udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze- czy poziom wyczerpania „zasobów ego” (ego depletion) (Baumeister, 2008) jest różny w kontekście wzbudzającym poczucie autonomii vs. poczucie kontroli, po drugie – czy różnice w sprawności mechanizmów kontroli działania (Kuhl, 1996) wiążą się z typem zaangażowanej kontroli (samoregulacją versus samokontrolą). Uzyskane rezultaty dowodzą, że wielkość wysiłku niezbędnego dla kontroli działania zależy od sposobu motywowania (kontrola vs. autonomia). Kontekst wzbudzający poczucie autonomii powoduje, że kontrola działania wymaga mniejszego wysiłku niż kontekst stwarzający presję. Wyczerpanie „zasobów ego” jest tym większe w kontekście wzbudzającym kontrolę, im mniejsza jest sprawność mechanizmów kontroli działania. Wysoka sprawność mechanizmów kontroli działania wiąże się z wysokim poziomem autonomii w zakresie osobistych dążeń. Słowa kluczowe: zasoby ego, samoregulacja, samokontrola, orientacja na stan, orientacja na działanie
File
si-aego-pop.pdf of 14-09-2015
526.42 KB
Studia-2010.pdf of 14-09-2015
86.62 KB
Studia-Psych.jpg of 14-09-2015
2.79 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6413
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6413
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?