Wytrwałość i skuteczność działania: Wpływ kontekstu sytuacyjnego oraz siły woli

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Abstract

Abstract The purpose of present study (N=120) was examine do persistence and effectiveness of goal directed activity depend on situational context (control vs. autonomy support) and individual difference in control action mechanisms efficiency. Theoretical background for the construction of independent variables contained : self-determination theory (Self Determination Theory) Richard M.Ryan and Edward L. Deci and Julius Kuhl strength of volition conception. The results confirm interactional effect of situational context (control vs. autonomy support) and individual difference of action control mechanisms efficiency on persistence and effectiveness. Indexes of persistence and effectiveness were greater for state-oriented participants with externally controlled instructions than for individuals who received autonomy-supportive instructions. Action-oriented participants were less influenced by specific way of motivating (control vs. autonomy), but when the effect of situational context was stronger action-oriented participants had lower indexes of persistence and effectiveness. In the context of external control state oriented participants compared to action-oriented participants had higher indexes of persistence and effectiveness. In autonomy-support context action-oriented participants had higher indexes of persistence and effectiveness then state-oriented participants. Key words: autonomy, control, strength of volition, persistence, effectiveness
Author Romana Kadzikowska-Wrzosek (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Romana Kadzikowska-Wrzosek,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 7 pkt)
Issue year2011
VolXIV 2
Pages159-186
Publication size in sheets0
Abstract in PolishStreszczenie Zaprezentowane badanie miało na celu ujawnienie wpływu na wytrwałość i skuteczność działania z jednej strony kontekstu sytuacyjnego (kontrola versus autonomia) z drugiej strony różnic indywidualnych w sprawności mechanizmów kontroli działania - sile woli. Podstawę teoretyczną operacjonalizacji zmiennych niezależnych stanowiła teoria autodeterminacji (Self Determination Theory) Richarda M. Ryana i Edwarda L. Deci oraz koncepcja siły woli Juliusa Kuhla. Uzyskane w badaniu rezultaty (N=120) potwierdziły interakcyjne oddziaływanie określonych sposobów motywowania (presja vs. pozytywne zaangażowanie) oraz różnic w sprawności mechanizmów kontroli działania na przyjęte w badaniu wskaźniki skuteczności i wytrwałości. Osoby zorientowane na stan uzyskały najwyższe rezultaty wytrwałości i skuteczności w warunkach presji, zewnętrznej kontroli. Osoby zorientowane na działanie w mniejszym stopniu podlegają różnicom w sposobie motywowania (kontrola vs. autonomia), ale jednocześnie w warunkach nasilenia zarówno presji, jak i pozytywnego oddziaływania wykazały one istotnie niższe wskaźniki wytrwałości i skuteczności. Istotne różnice między osobami zorientowanymi na stan i na działanie ujawniły się w kontekście stwarzającym presję i wzbudzającym poczucie autonomii. W warunkach presji wyższe wyniki w zakresie wytrwałości i zarazem skuteczności uzyskiwały osoby zorientowane na stan, w warunkach autonomii - wyższe wyniki osiągnęły osoby zorientowane na działanie. Słowa kluczowe: autonomia, kontrola, siła woli, skuteczność, wytrwałość
File
Roczniki-Psychologiczne.jpg of 14-09-2015
27.53 KB
Wytrwa-osc-skutecznosc-dzia-aniap.docx of 14-09-2015
143.01 KB
1.jpg of 14-09-2015
398.78 KB
2.jpg of 14-09-2015
375.92 KB
CCE20120123-00000.jpg of 14-09-2015
308.63 KB
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6418
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6418
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?