Postawy rodzicielskie a zdolności w zakresie samoregulacji: Wychowawcze uwarunkowania gratyfikacji podstawowych potrzeb, internalizacji standardów oraz siły woli

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Abstract

Parenting and the self-regulation abilities : Educational antecedents of the degree satisfaction of basic needs, standards internalization and strength of volition Abstract This article describes two researches on relation between parenting and the degree of satisfaction of three basic psychological needs postulated by Self Determination Theory: relatedness, autonomy, competence, standards internalization level and strength of volition. Results of study1confirmed that positive, affectionate, and autonomy-promoting relations with parents have positive effect on the degree of satisfaction of three basic psychological needs. Negative effect on this satisfaction have unduly severe demands and inconsistency. The patterns of results concerning relation between parenting and degree of satisfaction of three basic psychological needs differed between male and female participants. Obtained in study1 data indicate also that positive parenting (positive, affectionate, and autonomy-promoting) causes internalization of standards pertain to school activity, and that negative parenting (unduly severe demands and inconsistency) is harmful for this internalization. This conclusion is confirmed also by results of study 2 with regard to “personal strivings”. Additionally study 2 prove that acceptance - displaying, and autonomy-promoting parenting both have a positive effect on strength of volition and that inconsistency and serve demands have adverse impact on volition. Key words: Self Determination Theory, self –regulation, standards internalization, strength of volition, parenting.
Author Romana Kadzikowska-Wrzosek (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Romana Kadzikowska-Wrzosek,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Rozwojowa, ISSN 1895-6297, (B 7 pkt)
Issue year2011
Vol16 (4)
Pages89-108
Publication size in sheets0
Abstract in PolishPostawy rodzicielskie a zdolności w zakresie samoregulacji: Wychowawcze uwarunkowania gratyfikacji podstawowych potrzeb, internalizacji standardów oraz siły woli Streszczenie Celem dwóch badań zaprezentowanych w artykule było wykazanie związku między postawami rodzicielskimi a stopniem zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych postulowanych przez teorię autodeterminacji: przynależności, autonomii i kompetencji, poziomem internalizacji standardów oraz siłą woli. Rezultaty badania 1 potwierdziły, że postawa akceptacji i autonomii okazywana przez matkę i ojca pozytywnie wiąże się ze stopniem zaspokojenia potrzeb. Negatywny związek natomiast wykazują nadmierne wymagania oraz niekonsekwencja. Jednocześnie wykazano, że związek postaw rodzicielskich matki i ojca z zaspokojeniem podstawowych potrzeb jest różny w zależności od płci badanej młodzieży. Analiza wyników badania1 ujawniła także, że pozytywne postawy rodzicielskie (akceptacja, autonomia) sprzyjają internalizacji standardów w zakresie aktywności szkolnej, z kolei negatywne postawy (niekonsekwencja i nadmierne wymagania) wiążą się z niskim poziomem internalizacji. Rezultaty badania 2 potwierdziły związek postaw rodzicielskich z poziomem internalizacji standardów w zakresie aktywności pozaszkolnej. Dodatkowo uzyskane w badaniu 2 wyniki wykazały pozytywny związek postaw akceptacji i autonomii okazywanych przez rodziców z siłą woli, jednocześnie potwierdzając negatywny związek postaw związanych z niekonsekwencją i nadmiernymi wymaganiami. Słowa kluczowe: teoria autodeterminacji, samoregulacja, internalizacja standardów, siła woli, postawy rodzicielskie.
File
Psychologia-Rozwojowa4.jpg of 14-09-2015
5.9 KB
PsychologiaRozwojowa-4-artyku-.pdf of 14-09-2015
396.29 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6421
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6421
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?