Zarządzanie a etyka w opinii polskich przedsiębiorców

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

  The aim of the article is to present the results of the exploratory qualitative analysis, which was conducted within the “Moral leadership standards of Polish managers and entrepreneurs” grant. The analysis was based on a sample of partially structured interviews with 28 entrepreneurs, who manage small and middle sized companies. They were asked about relation between ethics and management. The analysis shows a very diverse picture of moral attitudes of the Polish entrepreneurs. Basing on their perceptions of the ethics and management relationship, the following four types of perspectives were distinguished: “ethical mission”, “ethical instrumentalism”, “ethical minimalism”, and “axiological legalism”.
Autor Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 7 pkt)
Rok wydania2010
Tom10 (849)
Paginacja11-14
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim  Celem artykułu jest prezentacja wyników eksploracyjnych badań postaw moralnych przedsiębiorców, przeprowadzonych w ramach projektu „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”. Analizę wykonano na zbiorze 28 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z przedsiębiorcami, którzy kierują małymi i średnimi firmami. Podstawowym celem badawczym była rekonstrukcja rozumienia etyczności oraz postrzegania związków etyki i zarządzania. W rezultacie uzyskano charakterystykę czterech perspektyw postrzegania związków etyki z zarządzaniem, które umownie zostały nazwane jako perspektywy „etycznego posłannictwa”, „etycznego instrumentalizmu”, „etycznego minimalizmu” i „aksjologicznego legalizmu”.
Plik
PO-10-2010.pdf z dnia 14-09-2015
1.79 MB
Punktacja (całkowita)9
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6430
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6430
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?