Zarządzanie a etyka w opinii polskich przedsiębiorców

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

  The aim of the article is to present the results of the exploratory qualitative analysis, which was conducted within the “Moral leadership standards of Polish managers and entrepreneurs” grant. The analysis was based on a sample of partially structured interviews with 28 entrepreneurs, who manage small and middle sized companies. They were asked about relation between ethics and management. The analysis shows a very diverse picture of moral attitudes of the Polish entrepreneurs. Basing on their perceptions of the ethics and management relationship, the following four types of perspectives were distinguished: “ethical mission”, “ethical instrumentalism”, “ethical minimalism”, and “axiological legalism”.
Author Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 7 pkt)
Issue year2010
Vol10 (849)
Pages11-14
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  Celem artykułu jest prezentacja wyników eksploracyjnych badań postaw moralnych przedsiębiorców, przeprowadzonych w ramach projektu „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”. Analizę wykonano na zbiorze 28 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z przedsiębiorcami, którzy kierują małymi i średnimi firmami. Podstawowym celem badawczym była rekonstrukcja rozumienia etyczności oraz postrzegania związków etyki i zarządzania. W rezultacie uzyskano charakterystykę czterech perspektyw postrzegania związków etyki z zarządzaniem, które umownie zostały nazwane jako perspektywy „etycznego posłannictwa”, „etycznego instrumentalizmu”, „etycznego minimalizmu” i „aksjologicznego legalizmu”.
File
PO-10-2010.pdf of 14-09-2015
1.79 MB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6430
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6430
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?