Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w Internet

Kamil Henne

Abstract

Social competence and emotional intelligence as predictors of engagement in Internet The main objective of the study was to find answers to the following questions: why do some people communicate by means of the Internet and why do they prefer this form of contact to a natural direct relationship? Social competence and emotional intelligence are the psychological characteristics which were taken under consideration during the process of interpreting the phenomenon of engagement in the Internet. The study, in the form of a questionnaire, was conducted by means of e-mail on 48 sample users of the Internet. The results show that the high degree of engagement in the Internet is significantly linked to the lower level of social competence and emotional intelligence declared by the participants of the study. The obtained results also seem to coincide with studies by other authors on the problem of the Internet. Social competence and emotional intelligence, understood as predictors, explain 23% of total variance engagement in the Internet (dependent variable being here the consequence of the possessed competence). This result suggests a need for the search of other individual characteristics, i.e. personal characteristics, cognitive styles which along with social competence and emotional intelligence can contribute do the usage and engagement of the Internet.
Author Kamil Henne (Wydział Psychologii)
Kamil Henne,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt)
Issue year2003
Vol2, 1
Pages111-130
Publication size in sheets0
Abstract in PolishPodstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego niektórzy ludzie angażują się w komunikację przez Internet; preferują tą formę kontaktu z innymi ludźmi, w porównaniu do naturalnych relacji bezpośrednich? Właściwościami psychologicznymi, które zostały wzięte pod uwagę w wyjaśnieniu zjawiska zaangażowania w Internet były kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna. Badanie miało charakter kwestionariuszowy, przeprowadzone zostało za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na 48 osobowej grupie użytkowników Internetu. Wyniki wskazują, że wysoki poziom zaangażowania w Internet jest istotnie związany z niższym poziomem kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej, deklarowanym przez osoby badane. Uzyskane zależności wydają się być także zgodne z badaniami innych autorów, zajmujących się problematyką Internetu. Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna, traktowane jako predyktory wyjaśniały 23% wariancji całkowitej zaangażowania w Internet (zmiennej zależnej, będącej tu konsekwencją posiadanych kompetencji). Wynik ten sugeruje, że należy poszukiwać jeszcze innych charakterystyk indywidualnych (np. cechy osobowości; style poznawcze itp.), które wspólnie z kompetencją społeczną i inteligencją emocjonalną mogą przyczyniać się do korzystania z Internetu i zaangażowania w to medium.
Languagepl polski
File
psychologia-jakosci-zycia.pdf of 14-09-2015
400.62 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6513
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6513
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?