Internet – nowa metoda badań w psychologii

Kamil Henne

Abstract

Artykuł jest próbą przybliżenia czytelnikowi Internetu ujmowanego w kategoriach nowej metody badawczej w psychologii. Przedstawiono różne obszary oraz sposoby prowadzenia badań w Internecie, w których wykorzystywane jest to medium jako narzędzie badawcze, ze szczególnym naciskiem położonym na badania kwestionariuszowe. Omówiono zalety i szanse, jakie stawia przed badaczami Internet, jak również potencjalne zagrożenia i problemy wpisane w naturę takich badań. Uwzględniono charakterystykę polskich użytkowników Internetu, co pozwoli na formułowanie bardziej precyzyjnych wniosków. Zaproponowano również praktyczne rozwiązania, dzięki którym wyniki uzyskiwane w badaniach internetowych powinny być rzetelne, trafne i obiektywne.
Autor Kamil Henne (Wydział Psychologii)
Kamil Henne
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiNOWINY PSYCHOLOGICZNE, (0 pkt)
Rok wydania2004
Tom2
Paginacja5-30
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Plik
nowiny-psych.pdf z dnia 14-09-2015
451.61 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6518
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6518
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?