O pożytku z epistemologii dziennikarskiej

Marek Palczewski

Abstract

Jaki jest pozytek z epistemologii w dziennikarstwie? Jakie sa granice poznania przez dziennikarzy i media? Jakie są relacje pomiędzy podmiotem obserwującym a obserwowanym światem? To właśnie jest dziedziną epistemologii dziennikarskiej. W medialnym opisie swiata otrzymujemy to, co założylismy na początku. W drążeniu tajemnic świata skazani jesteśmy na granice językowe i technologiczne, a szerzej - na granice naszej kultury. Nie jest możliwe dotarcie do kantowskich noumenów - rzeczy samych w sobie. Świat mediów jest światem fenomenów.
Autor Marek Palczewski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Palczewski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiStudia Medioznawcze, ISSN 1641-0920, (B 8 pkt)
Rok wydania2011
Tom3(46) 2011
Paginacja119-122
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Plik
SM32011.jpg z dnia 14-09-2015
118.49 KB
SM82011.jpg z dnia 14-09-2015
163.85 KB
SM92011.jpg z dnia 14-09-2015
275.38 KB
SM32011.jpg z dnia 14-09-2015
118.49 KB
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6580
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6580
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?