Zarządzanie a etyka w opinii polskich menedżerów średniego i wyższego szczebla

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

 
Author Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesWspółczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, ISSN 1643-5494, (B 9 pkt)
Issue year2010
Vol4/2010
Pages63-74
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  W artykule podjęto problem postaw moralnych kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw. Prezentowana jest charakterystyka pięciu perspektyw postrzegania związków etyki i zarządzania, która jest wynikiem eksploracyjnych badań jakościowych, przeprowadzonych na zbiorze 37 wywiadów z menedżerami wyższego szczebla kierującymi średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski. Analiza pokazuje bardzo zróżnicowany obraz postaw moralnych polskich menedżerów. Wyróżniono „korporacyjny proceduralizm”, „etyczny profesjonalizm”, „etyczny sytuacjonizm” technokratyczny legalizm” i „etykę kontraktu”. Poszczególne perspektywy różnią się w istotny sposób ze względu na postrzegany zakres związków zarządzania i etyki, obszar etycznego wartościowania, postrzeganie źródła i jednoznaczności standarów etycznych, stopień rygoryzmu w traktowaniu standardów itp.
File
WZ-4-2010.jpg of 14-09-2015
910.04 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6629
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6629
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?