Czynniki wpływające na preferencje młodych kobiet wobec piw ciemnych produkowanych metodą tradycyjną

Sebastian Wawszczak , Maria Śmiechowska , Radosław Sterczyński

Abstract

The consumers sensory evaluation is often used to choose the best product on the market and help for producer to choose the product, which consumer needs. The dark beer, especially the dark lagers belong to drinks occupied the Polish market niche. A lot of dark beer brands have appeared on the Polish market ten or five years ago. Polish dark lagers are more sweet than dark lagers produced in Czech Republic, Germany or Slovakia. The aim of the paper was identify the preferences of young women concering the dark lagers and verification an influence of brand knowledge and packaging on consumers preferences. 
Author Sebastian Wawszczak
Sebastian Wawszczak,,
-
, Maria Śmiechowska
Maria Śmiechowska,,
-
, Radosław Sterczyński (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Radosław Sterczyński,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ, (0 pkt)
Issue year2012
Vol1(80)
Pages196-205
Publication size in sheets0
Abstract in PolishKonsumencka ocena sensoryczna jest często stosowaną metodą w celu wyłonienia najlepszego produktu na rynku oraz pozwala producentowi wybrać do sprzedaży produkt spełniający oczekiwania kupującego. Piwa ciemne, a w szczególności lagery ciemne są napojami niszowymi na polskim rynku.Wiele odmian piw ciemnych pojawiło się na rynku krajowym dopiero w ostatnim dziesięcioleciu, a nawet pięcioleciu. Polskie lagery ciemne charakteryzują się zwykle słodszym smakiem w porównaniu chociażby z lagerami ciemnymi produkowanymi w Czechach, Niemczech, czy Słowacji. Celem pracy było poznanie preferncji młodych kobiet dotyczących lagerów ciemnych i zweryfikowanie wpływu znajomości marki piw ciemnych i wyglądu opakowania produktu na preferencje konsumentek. Uzyskane wyniki wskazują, że preferencja wiąże się przede wszystkim z odczuwaną słodyczą piwa i nie jest zależna od marki i opakowania. Efekt ten, jak można sądzić dotyczy piw ciemnych, które jako względnie niszowe nie są znane na rynku.
File
IMG-3805.jpg of 14-09-2015
1.74 MB
Wawszczak-Smiechowska-Sterczynski-2012.pdf of 14-09-2015
161.99 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6663
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6663
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?