Zależności miedzy stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w prace w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego

Łukasz Baka , Roman Cieślak

Abstract

The study was aimed at investigation 1) the moderated by social support effect of job stressors on job burnout and work engagement and 2) the mediated by self-efficacy effect of job stressors on job burnout and work engagement. Participants were 236 teachers. As predicted by the Job Demands-Resources model, high job stressors (i.e., job demands) correlated with high job burnout. High levels of social support and self-efficacy (i.e., two kinds of resources considered in the study) correlated with low job burnout and high work engagement. Social support did not buffer the effect of job stressors on job burnout and work engagement. Only the effect of one type of job stressors (i.e., organizational constraints) on job burnout and work engagement was mediated by teacher self-efficacy beliefs. Results partially support the notion of the Job Demands-Resources model and provide further insight into processes leading to job burnout and work engagement.
Author Łukasz Baka
Łukasz Baka,,
-
, Roman Cieślak (Wydział Psychologii)
Roman Cieślak,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt)
Issue year2010
Vol48
No3
Pages5-18
Publication size in sheets0
Keywords in Polishprzekonania o własnej skuteczności, wsparcie społeczne, stresory w pracy, wypalenie zawodowe, zaangażowanie w pracę
Keywords in Englishself-efficacy, social support, job stressors, job burnout, work engagement
Abstract in PolishCelem badań było sprawdzenie, czy 1) wsparcie społeczne moderuje zależności pomiędzy stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę oraz czy 2) przekonania o własnej skuteczności pełnią funkcję mediatora w odniesieniu do relacji między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę. W badaniu wzięło udział 236 nauczycieli. Zgodnie z przewidywaniami modelu wymagania w pracy – zasoby, wysoki poziom stresorów w pracy (czyli wymagań) był związany z wysokim poziomem wypalenia zawodowego. Wysoki poziom wsparcia społecznego i przekonań o własnej skuteczności (czyli dwóch rodzajów zasobów uwzględnionych w badaniu) był związany z niskim poziomem wypalenia zawodowego i wysokim nasileniem zaangażowania w pracę. Wsparcie społeczne moderowało zależność między stresorami w pracy związanymi z konfliktami interpersonalnymi a zaangażowaniem w pracę. Zależności pomiędzy innymi typami stresorów w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę nie były moderowane przez wsparcie społeczne. Efekt organizacyjnych ograniczeń (jeden z trzech typów stresorów) na wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę był mediowany przez specyficzne, odnoszące się do pracy nauczycieli, przekonania o własnej skuteczności. Wyniki częściowo potwierdzają tezy modelu wymagania w pracy – zasoby i sugerują jego rozwinięcie.
Languagepl polski
File
Baka-Cieslak-2010.pdf of 14-09-2015
170.75 KB
Score (nominal)9
Citation count*23 (2020-06-17)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6669
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6669
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?