Zależności miedzy stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w prace w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego

Łukasz Baka , Roman Cieślak

Abstract

The study was aimed at investigation 1) the moderated by social support effect of job stressors on job burnout and work engagement and 2) the mediated by self-efficacy effect of job stressors on job burnout and work engagement. Participants were 236 teachers. As predicted by the Job Demands-Resources model, high job stressors (i.e., job demands) correlated with high job burnout. High levels of social support and self-efficacy (i.e., two kinds of resources considered in the study) correlated with low job burnout and high work engagement. Social support did not buffer the effect of job stressors on job burnout and work engagement. Only the effect of one type of job stressors (i.e., organizational constraints) on job burnout and work engagement was mediated by teacher self-efficacy beliefs. Results partially support the notion of the Job Demands-Resources model and provide further insight into processes leading to job burnout and work engagement.
Autor Łukasz Baka
Łukasz Baka
-
, Roman Cieślak (Wydział Psychologii)
Roman Cieślak
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt)
Rok wydania2010
Tom48
Nr3
Paginacja5-18
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Słowa kluczowe w języku polskimprzekonania o własnej skuteczności, wsparcie społeczne, stresory w pracy, wypalenie zawodowe, zaangażowanie w pracę
Słowa kluczowe w języku angielskimself-efficacy, social support, job stressors, job burnout, work engagement
Streszczenie w języku polskimCelem badań było sprawdzenie, czy 1) wsparcie społeczne moderuje zależności pomiędzy stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę oraz czy 2) przekonania o własnej skuteczności pełnią funkcję mediatora w odniesieniu do relacji między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę. W badaniu wzięło udział 236 nauczycieli. Zgodnie z przewidywaniami modelu wymagania w pracy – zasoby, wysoki poziom stresorów w pracy (czyli wymagań) był związany z wysokim poziomem wypalenia zawodowego. Wysoki poziom wsparcia społecznego i przekonań o własnej skuteczności (czyli dwóch rodzajów zasobów uwzględnionych w badaniu) był związany z niskim poziomem wypalenia zawodowego i wysokim nasileniem zaangażowania w pracę. Wsparcie społeczne moderowało zależność między stresorami w pracy związanymi z konfliktami interpersonalnymi a zaangażowaniem w pracę. Zależności pomiędzy innymi typami stresorów w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę nie były moderowane przez wsparcie społeczne. Efekt organizacyjnych ograniczeń (jeden z trzech typów stresorów) na wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę był mediowany przez specyficzne, odnoszące się do pracy nauczycieli, przekonania o własnej skuteczności. Wyniki częściowo potwierdzają tezy modelu wymagania w pracy – zasoby i sugerują jego rozwinięcie.
Językpl polski
Plik
Baka-Cieslak-2010.pdf z dnia 14-09-2015
170.75 KB
Punktacja (całkowita)9
Liczba cytowań*20 (2019-12-14)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6669
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6669
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?