Sytuacja dziecka w wielokultuorwej rodzinie – opis na podstawie analizy wybranych przypadków

Marzena Pawlus , Halina Grzymała-Moszczyńska

Abstract

This article outlines the issue of growing up a child in a multicultural family on the basis of the author’s own research as well as literature on the subject of multicultural marriages. We conducted twenty unstructured interviews with Polish women whose partners originate from a culture different than the Polish one. The data gathered was processed by means of Atlas.ti – programme for qualitative data. In the article the author has used fragments of those interviews. W opracowaniu zarysowano problematykę wychowania dziecka w wielokulturowej rodzinie w oparciu o badania własne autorek, jak również literaturę przedmiotu dotyczącą małżeństw dwukulturowych. Przeprowadzono 20 wywiadów swobodnych z Polkami, których partnerzy wywodzą się z innej niż polska kultury. Zgromadzone dane przeanalizowano za pomocą programu do analizy danych jakościowych Atlas.ti. W pracy wykorzystano fragmenty tych wywiadów. Słowa kluczowe: dziecko, rodzina wielokulturowa, różnice kulturowe
Author Marzena Pawlus
Marzena Pawlus,,
-
, Halina Grzymała-Moszczyńska (Wydział Psychologii)
Halina Grzymała-Moszczyńska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPediatria Polska, ISSN 0031-3939, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol86 nr 5
Pages498 - 505
Publication size in sheets0
Languagepl polski
File
05-10.pdf of 14-09-2015
189.03 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6728
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6728
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?