Preferowanie sprawności i ignorowanie moralności jako wyraz narcystycznej regulacji obrazu Ja

Róża Bazińska , Krystyna Drat-Ruszczak , Marta Pałucha

Abstract

Three studies were conducted to test the hypothesis that behaviour of highly narcissistic people was characterised by emphasising competence and ignoring morality. Study 1 demonstrated that, alongside the increasing narcissism rating, the evaluation of one’s own competence increased, whereas the importance of morality decreased. Study 2 showed that the highly narcissistic participants tended to cheat more than those participants whose narcissism was low if an experimental manipulation provided a temptation. The highly narcissistic participants, then, claimed to have solved more problems than the other participants, even though the problems were in fact impossible to solve. The high positivity of the highly narcissistic participants’ self descriptions was independent of the experimental conditions or the traits’ connotations. The low narcissistic participants, on the other hand, evaluated better their own traits in the „temptation” condition and, independently of conditions, assessed themselves more positively in relation to morality but less positively where competence or neutral traits were concerned. Study 3 focused on interpretation (involving competence and morality) and evaluation of one’s own and others’ behaviours. The results demonstrated that the higher one’s narcissism, the higher the tendency to interpret one’s own and others’ behaviour as evidencing competence. The highly narcissistic participants also turned out to be much more lenient than the low narcissistic ones while assessing behaviours of the sin type, both from the actor’s and observer’s perspective. However, from the observer’s perspective, they evaluated more strictly than the low narcissistic participants behaviours of the virtuous failure type. In sum then, the results evidence narcissistic people’s preference for competence to morality, which manifests their willingness to dominate over others. The people tend to define and sustain the domination as an aspect of their competence rather than social morality. Thus, narcissistic people maintain the grandiose self- concept by being always effective and successful, though not necessarily honest.
Author Róża Bazińska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Róża Bazińska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Krystyna Drat-Ruszczak (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Krystyna Drat-Ruszczak,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Marta Pałucha (USSH)
Marta Pałucha,,
- SWPS University of Social Sciences and Humanities
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne, ISSN 1425-6460, (0 pkt)
Issue year2004
Vol10
No2
Pages141-154
Publication size in sheets0
Abstract in PolishW trzech badaniach sprawdzano hipotezę, że ważność kompetencji i pomijanie znaczeń moralnych stanowi specyfikę zachowania osób wysoko narcystycznych. W badaniu 1. uzyskano wyniki wskazujące, że oceny własnych cech kompetencyjnych rosną wraz z wynikami w skali narcyzmu , natomiast spada ważność cech moralnych. W badaniu 2 wykazano, że w warunkach pokusy osoby wysoko narcystyczne przejawiały wyższą skłonność do oszukiwania niż osoby nisko narcystyczne - bardziej zawyżały swoje wyniki w zestawie zadań, które w rzeczywistości były niemożliwe do rozwiązania. Ponadto wysoki stopień pozytywności samopisu u osób wysoko narcystycznych nie zależał od warunków i od treści cech. Natomiast osoby nisko narcystyczne wyżej oceniały swoje cechy w warunkach ulegania pokusie oraz niezależnie od warunków, bardziej pozytywnie oceniały siebie ze względu na cechy moralne, mniej pozytywnie ze względu na cechy sprawnościowe i neutralne. W eksperymencie 3, w którym badano sprawnościowe i moralne interpretacje zachowań własnych i cudzych oraz ich ogólne oceny, uzyskano wyniki, które wskazują, że wraz ze wzrostem narcyzmu rośnie skłonność do sprawnościowego interpretowania zachowań własnych i cudzych. Osoby wysoko narcystyczne ujawniły także większą niż osoby nisko narcystyczne łagodność w ocenianiu zachowań typu grzeszny, zarówno z perspektywy aktora jak i obserwatora. Z perspektywy obserwatora surowiej niż nisko narcystyczne oceniały zachowania typu cnotliwa porażka. Wyniki badań wskazują, że specyficzne dla narcyzmu dominowanie kompetencji i pomijanie moralności stanowi przejaw dążenia do przewagi nad innymi, która definiowana jest i podtrzymywana przez osoby narcystyczne w obszarze znaczeń sprawnościowych, a nie moralnych - społecznych. Innymi słowy, wielkościowe ja u osób narcystycznych utrzymywane jest na mocy własnej skuteczności i uzyskiwanych, niekoniecznie uczciwie, sukcesów.
Languagepl polski
File
Bazinska-2004-Preferowania-sprawnosci.pdf 277.78 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6799
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6799
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?