Temperament i długość stażu na stanowisku pracy a poznawcze oceny jakości życia

Anna Zalewska

Abstract

 The paper presents general assumptions of Transactional Model of Quality of Life (Subjective Well-Being) and the researchmade to verify whether cognitive evaluations of well-being (their level and links between them) depend on “person-environment” system – on reactivity and a period of working at a given post (very short versus long period). Data of 75 bank employees with very short period of working at their posts and 68 bank employees with long period of working at the similar posts were analyzed. The following techniques were used: Pavlovian Temperament Survey (reactivity), Work Description Inventory (life satisfaction, overall job satisfaction and satisfaction with 7 job facets), Somatic Symptom Checklist (cognitive evaluation of health). Results of MANOVA show that period of working influences the level of evaluationsonly among high-reactive workers and reactivity influences them only among workers with short period of working – high reactive workers with short period of working manifest the worst evaluations. Results of structural equation modeling provide evidence that links between cognitive evaluations of well-being depend on period of working and reactivity. The data confirm that reactivity is a moderator of the impact of the period of working at a given post on cognitive evaluations of well-being. They also demonstrate that a role of reactivity in determining cognitive evaluations of well-being depends on a kind of situations (very short or long period of working at a given post). They indicate that high reactivity at a new workplace (very short period of working at a given post) is a temperamental risk factor.
Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia-Etologia-Genetyka, ISSN 1508-583X, (B 8 pkt)
Issue year2003
Vol8
Pages7-33
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  Artykuł przedstawia ogólne założenia Transakcyjnego Modelu Jakości Życia (TMJZ) oraz badania weryfikujące założenie, że poznawcze oceny jakości życia (ich poziom i relacje między nimi) zależą od systemu „osoba- środowisko” – zależą od reaktywności i długości stażu na danym stanowisku pracy. Badania obejmowały satysfakcję z 7 składników pracy, ogólną satysfakcję z pracy, ogólną satysfakcję z życia i ocenę zdrowia. Analizowano dane 75 osób z bardzo krótkim stażem (39 WR i 36 NR) oraz 68 osób z długim stażem (31 WR i 37 NR). Wykorzystywano: Kwestionariusz PTS (reaktywność), Arkusz Opisu Pracy (ogólna satysfakcja z życia, z pracy oraz satysfakcja z 7 składników pracy) i Listę Objawów Somatycznych (ocena zdrowia). Z analiz MANOVA wynika, że reaktywność wpływa na poziom ocen jakości życia tylko wśród osób z krótkim stażem, a długość stażu – tylko wśród osób WR: najgorsze oceny ujawniają osoby WR z krótkim stażem. Z analiz modelowania strukturalnego wynika, że związki pomiędzy ocenami ze składników pracy (najmniej powiązań u osób WR z krótkim stażem, a najwięcej wśród NR z długim stażem) oraz pomiędzy ocenami dotyczącymi różnych obszarów życia zależą od reaktywności i długości stażu na stanowisku pracy. Wyniki badań potwierdzają założenie TMJZ, że reaktywność moderuje wpływ długości stażu na poznawcze oceny jakości życia, a rola reaktywności w wyznaczaniu tych ocen zależy od rodzaju sytuacji w pracy. Wskazują także, że wysoka reaktywność w nowym miejscu pracy (krótki staż) stanowi temperamentalny czynnik ryzyka.
Languagepl polski
File
psych-etol-gen.jpg of 14-09-2015
10.87 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6877
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6877
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?