„Skala Satysfakcji z Pracy” – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy

Anna Zalewska

Abstract

  A concept of job satisfaction has changed in a long history of research. A new concept demands an independent measure of two components of job satisfaction (its emotional and cognitive aspects). A classification of techniques for assessing the cognitive aspect of job satisfaction is made and their usefulness for study of different topics is presented. “The Satisfaction With Job Scale” allows to measure cognitive aspect of overall job satisfaction. The paper indicates the sources of construction of “The Satisfaction With Job Scale”. It comprises the technique description, its psychometric properties and validity scores in a heterogeneous group, as well as in four categories of job. The internal reliability of the scale is high – in the heterogeneous group Cronbach’s Alpha is 0,864 (in four groups: 0,814-0,888). The scale has a one-dimensional structure: Factor analysis (principal components) yields one component with eigenvalue exceeding unity which accounted 65.5% of the total variance in the whole group (in four groups: 58,5% - 69,8%). The scale shows high convergent validity with other measure of cognitive aspect of job satisfaction and discriminant validity in relation to measures of emotional aspects of job satisfaction and to the cognitive aspect of overall life satisfaction. The data show that “The Satisfaction with Job Scale” is a valuable instrument for measure of overall job satisfaction.
Autor Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiFolia Psychologica , (0 pkt)
Rok wydania2003
Tom7
Paginacja49-61
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim Rozumienie pojęcia zadowolenie z pracy zmieniało się w długiej historii jego badań. Nowe rozumienie wymaga odrębnego szacowania dwóch aspektów zadowolenia z pracy – poznawczego i emocjonalnego. W artykule przedstawiono klasyfikację technik stosowanych do pomiaru poznawczego aspektu zadowolenia z pracy, zwracając uwagę na ich odmienną użyteczność, w zależności od badanych problemów. „Skala Satysfakcji z Pracy” przeznaczona jest do pomiaru poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Przedstawiono źródła inspirujące opracowanie techniki, jej opis, cechy psychometryczne oraz wyniki badań nad jej trafnością, uzyskane w heterogenicznej grupie pracowników oraz odrębnie dla czterech grup zawodowych. Technika cechuje się wysoką spójnością wewnętrzną - Alfa Cronbacha w całej grupie wynosi 0,864 (w czterech grupach zawodowych: od 0,814 do 0,888). Ma jednowymiarową strukturę - analiza czynnikowa (metoda głównych składowych) wyłania jeden czynnik o wartości własnej > 1, który wyjaśnia w całej grupie 65,5% wspólnej wariancji (w grupach: od 58,5% do 69,8%). Skala wykazuje wysoką trafność zbieżną z pomiarem poznawczego aspektu zadowolenia z pracy inną techniką i trafność różnicową w odniesieniu do pomiaru emocjonalnych aspektów zadowolenia z pracy oraz poznawczego aspektu zadowolenia z życia. Dane te wskazują, że „Skala Satysfakcji z Pracy” jest wartościowym narzędziem do pomiaru ogólnej satysfakcji z pracy.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6879
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6879
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?