Reaktywność a zadowolenie z pracy

Rafał Jaros , Anna Zalewska

Abstract

  128 workers, aged 18-57, were investigated with Job Affect Scale (affective job satisfaction), Job Satisfaction Scale (cognitive job satisfaction) and Reactivity Questionnaire to measure general reactivity. Reactivity is not related to cognitive job satisfaction, but it shows positive correlations with intensity of negative affect and negative correlations with intensity of positive affect at work. We can observe connections between the three investigated aspects of job satisfaction only among low reactive workers.
Author Rafał Jaros
Rafał Jaros,,
-
, Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesActa Universitatis Lodzensis Folia Psychologica, ISSN 1427-969X, (B 6 pkt)
Issue year2003
Vol7
Pages63-75
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  W pracy badano związki reaktywności z ogólnym zadowoleniem emocjonalnym i poznawczym z pracy. W badaniach uczestniczyło 128 przedstawicieli różnych zawodów (64 kobiety i 64 mężczyzn) w wieku od 18 do 57 lat. Wykorzystano następujące techniki badawcze: Skalę Afektu w Pracy (Job Affect Scale) do pomiaru zadowolenia emocjonalnego z pracy, Skalę Satysfakcji Z Pracy określającą ogólne zadowolenie poznawcze z pracy oraz Kwestionariusz Reaktywności do pomiaru ogólnej reaktywności.Reaktywność nie koreluje z ogólnym poznawczym zadowoleniem z pracy, natomiast wykazuje związek dodatni z intensywnością afektu negatywnego i ujemny z intensywnością afektu pozytywnego przeżywanego w pracy. Istotne związki pomiędzy badanymi aspektami zadowolenia z pracy występują tylko wśród osób niskoreaktywnych.
Languagepl polski
Score (nominal)1
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6880
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6880
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?