System wartościowania a zadowolenie z życia pracowników w nowym miejscu pracy

Anna Zalewska

Abstract

   Two aspects of well-being (affective - hedonic level or happiness - and cognitive - life satisfaction) of workers at a new workplace were examined with regard to importance of values and motives, and relations between them within 3 spheres of valuation: Achievements, Affiliation and Power. 97 bank workers (20-54 aged) were investigated with: Neuberger and Allerbeck’s „Work Description Inventory” (life satisfaction), Brandstätter’s „Time Sampling Diary” (importance of motives, and happiness), Seifert and Bergmann’s „Work Values Orientation (importance of values). Results show that values and motives are relatively independent levels of valuation system, as well as life satisfaction and happiness are relatively independent aspects of well-being. It is found out that life satisfaction is connected only with importance of values: the more important values the lower satisfaction, whereas happiness depends on importance of motives and on value-motive congruence. Achievement and Affiliation value-motive congruence facilitates happiness, but high congruence in Power is connected with low level of happiness. Hypothetical explanations of the last finding are considered.
Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Issue year2002
Vol45 (2)
Pages177-196
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  Dwa aspekty zadowolenia z życia (afektywny nazywany szczęściem lub samopoczuciem oraz poznawczy nazywany satysfakcją z życia) pracowników w nowym miejscu pracy badano w zależności od ważności wartości i motywów oraz relacji między nimi w obrębie 3 sfer wartościowania - Osiągnięć, Afiliacji i Władzy. Badano 97 pracowników banków w wieku 20-54 lata (70Ki 27M). Wykorzystywano: „Arkusz Opisu Pracy” Neubergera i Allerbecka (satysfakcja z życia), „Dzienniczek Próbek Czasowych” Brandstättera (samopoczucie i ważność 3 sfer motywów) „Orientacja na Wartości Zawodowe” Seiferta i Bergmanna (ważność wartości). Wyniki potwierdzają oczekiwanie, że wartości i motywy stanowią względnie niezależne elementy systemu wartościowania i możliwe są między nimi różne relacje. Wskazują także, że aspekt afektywny i aspekt poznawczy zadowolenia z życia słabo związane są ze sobą oraz wiążą się z odmiennymi elementami systemu wartościowania. Satysfakcja z życia zależy od ważności wartości, szczególnie Władzy - im ważniejsze, tym mniejsza satysfakcja. Samopoczucie zależy od ważności motywów oraz spójności między wartościami i motywami, aczkolwiek wbrew oczekiwaniom spójność nie zawsze sprzyja dobremu samopoczuciu - spójność w sferze Władzy wiąże się z gorszym samopoczuciem.
Languagepl polski
File
PP.jpg of 14-09-2015
45.79 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6882
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6882
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?