„Arkusz Opisu Pracy” O. Neubergera i M. Allerbeck – adaptacja do warunków polskich

Anna Zalewska

Abstract

The paper presents reasons of the facts that job satisfaction is still the central topic of organizational psychology and the „Work Description Inventory” (WDI) is a valuable instrument for assessing cognitive aspect of job satisfaction. The paper comprises the technique description, psychometric properties and validity scores of the Polish version of the inventory. The questionnaire allows to measure satisfaction with seven job components: Colleagues, Superiors, Contents, Work Conditions, Organization & Management, Development, and Salary. Satisfaction with each of them can be measured with a single-item (provided with a faces scale) or a sum of adjective scales – the reliability of adjective scales for 6 job components is high (Cronbach’s Alpha: 0,84-0,92) and for Colleagues is satisfactory (0,69). The data show that these two measures of satisfaction with job components are equally valid. The questionnaire also allows to assess overall job satisfaction with a single-item provided with a faces scale. The results show divergent validity of this measure and they inform that overall job satisfaction assessed with WDI includes the affective aspect only in a small degree, but it mostly refers to the cognitive aspect of job satisfaction.
Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2001
Vol39 (1)
Pages197-217
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Artykuł ukazuje powody, dla których zadowolenie z pracy jest nadal przedmiotem badań psychologii organizacji, a „Arkusz Opisu Pracy” wartościowym narzędziem do pomiaru poznawczego aspektu zadowolenia – satysfakcji z pracy. Zawiera opis techniki, charakterystykę psychometryczną oraz wyniki badań nad trafnością jej polskiej wersji. Kwestionariusz umożliwia pomiar satysfakcji z 7 składników pracy: Koledzy, Przełożony, Treść pracy, Warunki pracy, Organizacja i Kierownictwo, Rozwój, Wynagrodzenie. Satysfakcja z każdego składnika może być szacowana za pomocą 1 itemu zaopatrzonego w skalę twarzy albo sumy skal opisowych – rzetelność skal dla 6 składników jest wysoka (współczynniki Alfa Cronbacha wynoszą 0,84-0,92), a dla składnika Koledzy jest zadowalająca (0,69). Wyniki wskazują, że te dwa pomiary satysfakcji ze składników są równie trafne. Kwestionariusz pozwala również na względnie niezależną ocenę ogólnego zadowolenia z pracy za pomocą jednego pytania zaopatrzonego w skalę twarzy. Dane wskazują, że pomiar ten wykazuje trafność różnicową, a ogólne zadowolenie z pracy (mierzone tą techniką) w niewielkim stopniu uwzględnia aspekt emocjonalny i odnosi się głównie do poznawczego aspektu zadowolenia z pracy.
Languagepl polski
File
SP-cover-medium.jpg of 14-09-2015
20.01 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6884
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6884
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?