Measles-mumps-rubella vaccine and autistic spectrum disorder: What do doctors need to tell the parents?

Monika Suchowierska , Gary Novak

Abstract

Autism is a complex developmental disorder of multifaceted and not yet fully understood etiology. Autistic characteristics occur along a spectrum of three disorders, commonly referred to in clinical literature as autistic spectrum disorder (ASD). One of the purported causes of ASD that has received much public and political attention is measles-mumps-rubella vaccination (MMR). In 1998 Wakefield et al. published a study in which the authors proposed a hypothesis on the link between MMR and autism. Since then multiple experiments and meta-analyses have shown this hypothesis to be wrong. Despite the fact that the research evidence does not point to a causal link between MMR vaccination and ASD , and despite the serious medical problems associated with failure to vaccinate against these childhood diseases, there are many individuals, mainly parents of children with autism, who have arrived at conclusions based largely on personal experience pointing to MMR as the cause of their child’s disorder. Pediatricians and family doctors are encouraged to educate parents about lack of connection between MMR and autism, so that parents do not refuse to vaccinate children. Key words: autism, autism spectrum disorder, vaccinations, MMR, pediatricians, family doctors
Autor Monika Suchowierska (Wydział Psychologii)
Monika Suchowierska
- Wydział Psychologii
, Gary Novak
Gary Novak
-
Tytuł czasopisma/seriiPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 6 pkt)
Rok wydania2010
Tom23 (5)
Paginacja422-428
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim Autyzm jest skomplikowanym zaburzeniem rozwoju o wieloelementowej i jeszcze niecałkowicie poznanej etiologii. Cechy autystyczne są charakterystyczne dla trzech zaburzeń, często określanych w literaturze klinicznej jako „spektrum zaburzeń autystycznych” (ASD). Jedną z rzekomych przyczyn ASD jest potrójna szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR). Kwestia związku pomiędzy szczepionką MMR a spektrum zaburzeń autystycznych wzbudza duże zainteresowanie wśród mediów i opinii publicznej. W 1998r. Wakefield i współpracownicy zaproponowali hipotezę dotyczącą związku szczepionki MMR i ASD. W ciągu ostatnich 12 lat kilkanaście badań naukowych i meta-analiz pokazało, że hipoteza Wakefielda jest nieprawidłowa. Mimo tych informacji oraz faktu, iż brak szczepień może skutkować poważnymi chorobami wieku dziecięcego, wiele osób, a zwłaszcza rodziców dzieci z autyzmem, uważa, że szczepionka MMR jest powodem ASD , w związku z czym osoby te kwestionują zasadność szczepień. Pediatrzy i lekarze rodzinni powinni informować rodziców o braku związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepionką MMR a ASD, tak aby zapobiec brakom szczepień niektórych dzieci.   Słowa kluczowe: autyzm, spektrum zaburzeń autystycznych, potrójna szczepionka, MMR, pediatrzy, lekarze rodzinni
Języken angielski
Plik
Skan-MMR.pdf z dnia 14-09-2015
100.68 KB
Punktacja (całkowita)6
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7585
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7585
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?