Is there really an epidemic of autism?

Monika Suchowierska

Abstract

Autistic disorder, pervasive developmental disorder-not otherwise specified and Asperger syndrome belong to a group of disorders called autism spectrum disorders (ASDs). In the past 25 years, an increase in the prevalence of ASDs has been observed in the USA, Europe, Japan, and Canada. According to data from more than a dozen epidemiological studies conducted in the last two decades, ASD is diagnosed in 60-70 children/10 000. In popular press and the media, this phenomenon is often described and an “autism epidemic”, which may suggest that there has been a real increase in the incidence of autism, not just in the prevalence of the disorder. However, the latest publications clearly indicate that there are other variables (e.g., change in the diagnostic criteria, availability of services, awareness of the disorder) responsible for the rise of ASDs. In this article the following issues will be examined: 1) range of prevalence estimates for autism and related disorders, 2) hypothesis of a secular increase in rates of autism, and 3) major sources of misunderstanding related to the increased number of diagnosed cases of autism. Keywords: autism, autism spectrum disorders, epidemiology, incidence, prevalence, diagnosis.
Author Monika Suchowierska (Wydział Psychologii)
Monika Suchowierska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 6 pkt)
Issue year2011
Vol24 (5)
Pages453-461
Publication size in sheets0
Abstract in PolishZaburzenie autystyczne, zaburzenie Aspergera i całościowe zaburzenie rozwoju – nie określone inaczej należą do grupy spektrum zaburzeń autystycznych (autism spectrum disorders, ASD). W ciągu ostatnich 25 lat zaobserwowano znaczny wzrost liczby osób diagnozowanych z ASD, zarówno w USA jaki i w krajach europejskich, w Japonii i w Kanadzie. Wg danych pochodzących z kilkunastu badań epidemiologicznych wykonanych w dwóch minionych dekadach, ASD jest diagnozowane u 60-70 dzieci na każde 10 000. W prasie popularnej i mediach temat większej liczby przepadków ASD jest często określany jako „epidemia autyzmu,” co mogłoby sugerować, że nastąpił wzrost zachorowalności (ang. incidence) na autyzm a nie wzrost rozpowszechnienia autyzmu (ang. prevalence). Jednakże, publikacje naukowe donoszą, iż za częstsze diagnozowanie ASD w minionych latach są odpowiedzialne inne czynniki niż rzeczywisty wzrost liczby dzieci, które rodzą się z ASD. W artykule omówione zostaną : 1) dane dotyczące rozpowszechnienia autyzmu, całościowego zaburzenia rozwoju – nie określonego (PDD-NOS) i zaburzenia Aspergera, 2) hipoteza o rzeczywistym wzroście zachorowalności, 3) główne nieporozumienia związane z większym rozpowszechnieniem autyzmu. Słowa kluczowe: autyzm, spektrum zaburzeń autystycznych, epidemiologia, zachorowalność, diagnoza.
Languageen angielski
File
Epidemic-of-autism-FINAL-VERSION-May-2011.pdf of 14-09-2015
119.42 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7586
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7586
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?