Metoda symulowanego klienta w nauczaniu diagnostyki klinicznej w psychologii

Bartosz Zalewski , Maja Filipiak , Monika Tarnowska

Abstract

The article presents a method of teaching psychological diagnosis using the simulated client method (SC) which has not been described in Polish literature so far. This method consists in playing the client’s role by a professionally trained participant and it is widely used for teaching medical diagnosis. Attempts have also been made for years to use it for teaching psychology. The article presents a critical overview of the relevant literature and it analyzes the possibilities and limitations of using simulation in teaching psychology. The article discusses information available in the literature on technologies of the preparation of simulated clients, benefits achieved owing to the use of simulation in teaching and, finally, the effect simulation has on the simulated clients playing their roles. The method is compared with other teaching procedures, such as work with real clients and role play. Also, guidelines concerning the application of the method for psychology teaching and proposals for the verification of its usefulness by using psychological questionnaires are presented.
Author Bartosz Zalewski (Wydział Psychologii)
Bartosz Zalewski,,
- Wydział Psychologii
, Maja Filipiak (Wydział Psychologii)
Maja Filipiak,,
- Wydział Psychologii
, Monika Tarnowska (Wydział Psychologii)
Monika Tarnowska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2012
Vol18
No1
Pages43-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishsimulated client, teaching, clinical diagnosis
Abstract in PolishArtykuł prezentuje sposób nauczania diagnozy psychologicznej metodą symulowanego klienta (SK), nie opisywany dotąd w polskiej literaturze. Metoda polega na odgrywaniu roli klienta przez profesjonalnie przygotowanego symulanta i jest szeroko stosowana w nauczaniu diagnostyki medycznej. Od lat podejmowane są także próby wykorzystania jej podczas nauczania psychologii. W artykule przedstawiony jest krytyczny przegląd literatury przedmiotu oraz refleksja nad możliwościami oraz ograniczeniami zastosowania symulacji w nauczaniu psychologii. Omówione są dostępne w literaturze informacje na temat technologii przygotowywania symulantów, korzyści, jakie odnotowuje się dzięki używaniu symulacji w nauczaniu, czy wreszcie skutków, jakie ponoszą symulanci odgrywając swoje role. Metoda porównana jest do innych procedur nauczania, takich jak praca z realnymi klientami czy odgrywanie scenek. Zaprezentowane są wskazówki praktyczne dotyczące aplikacji metody do nauczania psychologii oraz propozycje weryfikacji jej użyteczności poprzez użycie kwestionariuszy psychologicznych.
Languagepl polski
File
Zalewski-Filipiak-Tarnowska-2012-Metoda-symulowanego-klienta-w-nauczaniu.PDF of 14-09-2015
169.36 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7979
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7979
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8562
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8562
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8571
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8571
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?