Nauczanie psychologicznej diagnozy klinicznej - przesłanki dla praktyki dydaktycznej

Maja Filipiak , Monika Tarnowska , Bartosz Zalewski

Abstract

Considerations described in the article refer to an attempt to systematize the use of the real client (RC) method in teaching the psychological clinical assessment. The leitmotiv of the analysis is a reflection on the essential demands the future diagnostician meets, on one hand, and mental situation of an apprentice of clinical assessment, on the other hand. In the first of the above contexts, RC method is commented on the background of contemporary standards of diagnostic competences. In the second context, authors refer to general psychological knowledge about emotional and cognitive constraints of information processing and knowledge about learning mechanisms. In consequence of those considerations the specific postulates about teaching psychological assessment with real client method are formulated as conclusions of this article.
Author Maja Filipiak (Wydział Psychologii)
Maja Filipiak,,
- Wydział Psychologii
, Monika Tarnowska (Wydział Psychologii)
Monika Tarnowska,,
- Wydział Psychologii
, Bartosz Zalewski (Wydział Psychologii)
Bartosz Zalewski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2012
Vol18
No1
Pages49-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishclinical assessment, teaching psychology, didactic practice
Abstract in PolishOpisywane w artykule rozważania dotyczą próby usystematyzowania użycia metody realnego klienta (RK) w nauczaniu psychologicznej diagnozy klinicznej. Przewodnim motywem analizy jest refleksja nad - z jednej strony - istotą wymagań, jakie stoją przed przyszłym diagnostą, z drugiej strony – sytuacją mentalną, w jakiej znajduje się osoba ucząca się diagnozy klinicznej. W odniesieniu do pierwszego z przytoczonych kontekstów, metoda RK komentowana jest w nawiązaniu do współczesnych standardów kompetencji diagnostycznych. W odniesieniu do drugiego kontekstu – autorzy odwołują się do znanej z obszaru psychologii ogólnej wiedzy dotyczącej ograniczeń emocjonalnych i poznawczych, jakim podlega przetwarzanie informacji oraz wiedzy dotyczącej mechanizmów uczenia się. W konsekwencji rozważań na łamach artykułu formułowane są specyficzne postulaty dotyczące nauczania diagnozy metodą realnego klienta.
Languagepl polski
File
CP-Nauczanie-psychologicznej-diagnozy-klinicznej.pdf of 14-09-2015
103.95 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7980
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7980
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8561
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8561
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8570
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8570
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?