E-learning jako wyzwanie dla systemu edukacji

Elżbieta Hornowska

Abstract

In response to dynamic changes occurring in the modern world a number of offers aiming at helping people to adapt to the changing requirements of the environment emerge. Such offers also appear in the system of education, a good illustration of which is e-learning called also in Poland distant learning, electronic learning, online learning, or hybrid learning. As social knowledge concerning e-learning is still patchy not only do many false beliefs and misgivings about the results of introducing this method into education exist but also errors appear in the process of its implementation. Thus, the need arises to design actions for the promotion and implementation of e-learning, which would allow for using the potential of e-learning fully and simultaneously which would minimalise the threat connected with unsuitable design of online learning environment. E-learning cannot be designed simply as another tool enabling faster, more attractive, and fashionable acquisition of material provided to the student within the frames of traditional learning (e-learning is not the same as e-teaching). A well-designed e-learning environment should instigate changes towards greater awareness and responsibility of those who teach and those who learn and influence their involvement in didactic process; it should also develop the skills of self-directed learning and constructing knowledge with the aim of flexible and creative adaptation to dynamically changing reality.
Author Elżbieta Hornowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Elżbieta Hornowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesKultura i edukacja, ISSN 1230-266X, (B 12 pkt)
Issue year2012
Vol1 (87)
Pages7-31
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Zmiany ustrojowe, coraz szybsze tempo rozwoju technologicznego, zwiększenie możliwości szybkiego przesyłania i pozyskiwania informacji oraz możliwość przemieszczania się wpłynęły na zmianę krajobrazu kulturowego, również edukacyjnego. Pojawiają się nowe potrzeby edukacyjne uczniów, nowe narzędzia uczenia się i nauczania, zmienia się charakter relacji między uczniem i nauczycielem. E-learning to forma kształcenia zdalnego, łącząca możliwości systemów komputerowych, techniki przetwarzania i prezentacji danych oraz Internetu będącego podstawową płaszczyzną komunikacji. Jest to forma pracy cechująca się dużą różnorodnością, zarówno pod względem możliwości technicznych, sposobów pracy, jak i kontaktu między nauczycielem a osobą uczącą się oraz pomiędzy grupą czy grupami uczniów. To także sposób kształcenia stwarzający nauczycielowi możliwość dostosowywania procesu uczenia (jego tempa i poziomu) do możliwości poszczególnych uczestników, zaś osobom uczącym się możliwość przyswajania wiedzy i kompetencji według ich własnego, indywidualnego tempa. Aby jak najpełniej wykorzystać potencjał leżący w wykorzystaniu Internetu w edukacji i jednocześnie zminimalizować zagrożenia płynące z niewłaściwego projektowania środowiska e-learningowego trzeba przede wszystkim właściwie rozumieć sens edukacji w Internecie w kontekście specyfiki wyzwań, jakie stoją przed współczesną edukacją.
File
Kultura-i-edukacja-strona-tytu-owa.doc of 14-09-2015
43.5 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8636
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8636
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?