Wpływ informacji o altruistycznym zachowaniu kobiet i mężczyzn na ich ocenę w miejscu pracy

Anna Hełka , Renata Pielaszek

Abstract

The aim of thispaper was toreplicatethe studyconcerning the differences inthe consequences ofthe occurrence orabsenceof altruisticbehaviorin the workplaceto the assessment andrecommendation ofawards formale and femaleworkers. Moreover we evaluate possiblecross-culturaldifferencesin this respectbetween the Polishand the United States. In our study, like in the Americanoriginal,there weresignificantinteraction effectbetween genderand information aboutthe occurrenceor absenceof altruisticbehaviorin the workplaceto developmental assessment andrecommendation ofaward.There wasalso a stronginteraction effectforperceivednegative features.In Poland, thealtruisticbehaviorof womennotmen like in the U.S., has a positive effecton the developmental assessment, but does not increasewomen'sopportunitiesfor promotion.However, ifa woman does notprovide assistance, she will be punished witha lowerassessment anddecreasechances ofanybonuses.Such sanctionsare not applied tomen.A lack ofaltruisticbehaviorinfluence thenegative perception ofwomen, butnotman.Theinformation about altruistic behavior at work improve theimage of themalebut notfemale worker.In addition, thePolishstudyreportedstrongerthan in the U.S.effect of the occurrenceor lack of altruisticbehavioron the perception ofthe employee. Helpers have been assessed higher in both countries.
Author Anna Hełka (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Anna Hełka,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Renata Pielaszek
Renata Pielaszek,,
-
Journal seriesPsychologia ekonomiczna, (0 pkt)
Issue year2012
VolNr 2
Pages54-67
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Celem niniejszej pracy była replikacja badania Chen i Heilman (2005) dotyczącego różnic w konsekwencjach wystąpienia lub braku altruistycznego zachowania w miejscu pracy na ocenę i rekomendację nagrody dla pracownika kobiety i mężczyzny oraz zbadanie ewentualnych różnic międzykulturowych w tym zakresie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W badaniu własnym, podobnie jak w amerykańskim pierwowzorze, odnotowano istotny efekt interakcyjny pomiędzy płcią i informacją o wystąpieniu lub braku altruistycznego zachowania w miejscu pracy dla oceny rozwojowej i rekomendacji nagrody. Wystąpił również silny efekt interakcyjny dla spostrzeganych cech negatywnych. W Polsce altruistyczne zachowanie kobiet, a nie jak w USA mężczyzn, wpływa pozytywnie na ocenę rozwojową, jednak nie zwiększa szans kobiet na awans. Natomiast, jeśli kobieta nie udzieli pomocy, to zostanie ukarana niższą oceną rozwojową i obniżeniem szans na jakiekolwiek bonusy. Takie sankcje nie są stosowane wobec mężczyzn. Brak altruistycznego zachowania wpływał na negatywne postrzeganie kobiety, ale nie mężczyzny. Z kolei informacja o udzieleniu pomocy wpływała na poprawę wizerunku mężczyzny, ale nie kobiety. Dodatkowo w badaniu Polskim odnotowano silniejszy niż w USA wpływ informacji o braku lub wystąpieniu zachowania altruistycznego na postrzeganie pracownika. W obu krajach wyżej oceniano osoby, które udzieliły pomocy.
URL http://www.psychologia-ekonomiczna.com.pl/najnowszy-numer
Languagepl polski
File
PE-He-ka-Pielaszek.JPG of 14-09-2015
121.86 KB
PE-He-ka-Pielaszek.JPG of 14-09-2015
121.86 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8669
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8669
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?