Uwaga post-medytacyjna osób doświadczonych w medytowaniu

Alina Kolańczyk , Przemysław Mikołajczyk

Abstract

POST-MEDITATIVE ATTENTION OF EXPERIENCED MEDITATORS This study focuses on the verifi cation of the hypothesis that post-meditative attention of experienced meditators characterized a relatively wide range and a relatively deep level of selection. A method has been developed which simultaneously measures two dimensions of data processing: the shallow (sensual) level vs. the deeper (semantic) level as well as attention scope (centre vs. peripherals). The structure of the method was based on the Stroop Task (1935) as well as the DIVA task (Nęcka, 1994). Three attention states was carried out: intensive (after reading a text) and post-meditative (in group of experienced meditators) and extensive (after relaxation). The results seem to confi rm the assumptions with the following having been established: 1) The removal of Stroop interference (shallow processing of information) and an equally rapid response to peripheral and central stimuli (wide range) in the state of extensive attention, 2) strong Stroop interference (deep processing), stronger from the center (narrow range) in the state of intensive attention, and 3) an equally strong Stroop interference to peripheral and central stimuli, and wider range of detection than in focused group. An equal Stroop interferences from center and peripherals indicate a stable and sensual, bottom-top reactions to inconsistent words, which are free from inhibition. The results are discussed in context of neuropsychological researches.
Author Alina Kolańczyk (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Alina Kolańczyk,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Przemysław Mikołajczyk
Przemysław Mikołajczyk,,
-
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt)
Issue year2011
Vol 49 , 3
Pages57-73
Publication size in sheets0
Abstract in PolishSformułowano hipotezę, że uwagę post-medytacyjną osób, które osiągnęły wprawę w medytowaniu,cechuje stosunkowo szeroki zakres i „czujność”, objawiająca się relatywnie głębokim, semantycznymprzetwarzaniem informacji. Dla zweryfi kowania tej hipotezy opracowano metodę mierzącą jednocześnie1. Zakres uwagi (centrum vs. peryferia) 2. Poziom przetwarzania informacji (płytki – zmysłowyvs. głęboki – semantyczny). Konstrukcję metody oparto na zadaniu Stroopa (1935) oraz na zadaniuDIVA (Nęcka, 1994). Badano stany uwagi intensywnej (po czytaniu tekstu), ekstensywnej (po relaksacji)i post-medytacyjnej (po medytacji Zen). Grupy kontrolne (relaksowana i skoncentrowana zadaniowo)różniły się istotnie na badanych wymiarach. Szerszy zakres uwagi cechował osoby zrelaksowane(z uwaga ekstensywną) i u nich także zaobserwowano zniesienie efektu Stroopa na skutek płytszego,zmysłowego przetwarzania informacji. Uwagę post-medytacyjną charakteryzował szerszy zakres w porównaniuz uwagą osób skoncentrowanych, ale mniejszy niż osób zrelaksowanych. Natomiast tak samosilne interferencje Stroopa z centrum i peryferii osób medytujących wskazują na stabilne, odzmysłowe iwolne od hamowania reakcje na bodźce niespójne. Wyniki poddajemy dyskusji z odniesieniem do badańneuropsychologicznych.Słowa kluczowe: medytacje, uwaga ekstensywna, Test Stroopa
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0027-7
URL PL ISSN 0081–685X
Languagepl polski
File
studia-psychologiczne-nr-3-s-57-74-3-.pdf of 14-09-2015
418.4 KB
medytacje.jpg of 14-09-2015
819.87 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8757
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8757
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?