Wpływ ograniczenia zasobów poznawczych na podejmowanie decyzji w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk

Agnieszka Popławska , Marta Roczniewska , Radosław Sterczyński

Abstract

The aim of the presented studies was to verify whether few existing implicit rules can compete for resources responsible for their functioning. Previous studies did not introduce such rivalry on the unconscious level. Two experiments were conducted using dual task in AGL paradigm. The competing rule was introduced using different senses: for Study 1 it involved visual stimuli, for Study 2 - haptic stimuli. The results of the two experiments indicate that the presence of the concurrent rule does not impair effectiveness of subjects, but it affects decision-making strategies. It turned out that two on-going implicit processes compete for resources, which leads to more confirmatory strategy. The effect was observed regardless of the sensory channel of the second rule. It may mean that implicit processes share a common, non-specific pool of cognitive resources.
Author Agnieszka Popławska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Agnieszka Popławska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Marta Roczniewska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marta Roczniewska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Radosław Sterczyński (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Radosław Sterczyński,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol52
No1
Pages33-46
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishCelem prezentowanych badań było określenie, czy kilka funkcjonujących w tym samym czasie procesów utajonych, może rywalizować ze sobą o zasoby poznawcze. W dotychczasowych badaniach nie wprowadzano rywalizacji na poziomie nieświadomym w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk Przeprowadzono dwa eksperymenty w paradygmacie uczenia się sztucznych gramatyk, w warunkach wprowadzania dodatkowej, utajonej reguły. W eksperymencie pierwszym, w celu określenia zależności uczenia się utajonego od puli zasobów poznawczych, wprowadzono rywalizującą regułę, działając na zmysł wzroku. W kolejnym badaniu druga reguła związana była ze zmysłem dotyku. Wyniki obu eksperymentów wskazują, że obecność równoległej reguły nie zaburza efektywności funkcjonowania podmiotu, natomiast wpływa na stosowaną przez niego strategię działania. Okazuje się, iż dwa, dziejące się w tym samym czasie procesy utajone, rywalizują ze sobą o zasoby poznawcze, co przejawia się w zmianie strategii udzielania odpowiedzi przez osoby badane w stronę strategii konfirmacyjnej. Efekt taki został zaobserwowany zarówno w warunku, kiedy druga reguła działała na zmysł wzroku, jak i w warunku, kiedy oddziaływanie to związane było ze zmysłem dotyku. Oznacza to także, że procesy utajone korzystają ze wspólnej, niespecyficznej puli zasobów poznawczych.  
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0076-3
Languagepl polski
File
SP-1-14-3-A-Poplawska-i-in-nadbitka.pdf of 14-09-2015
81.26 KB
fulltext982.pdf of 14-09-2015
499.63 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8994
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8994
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14858
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14858
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?