Wpływ sposobu przetwarzania informacji wzrokowej na uleganie złudzeniu fałszywego horyzontu i efektywność działania pilotów

Hanna Bednarek

Abstract

THE INFLUENCE OF INFORMATION PROCESSING ON A FALSE HORIZON ILLUSION AND PILOTS’ EFFECTIVENESS This study examined the relationship between information processing, a false horizon illusion and pilots’ effectiveness. It has been assumed that the dimension of global – local perceptual style (bottom-up, shallow and sensory levels of processing) will have more impact on producing a false horizon illusion than dependent – independent style of perception which typically involves deeper cognitive structures (top-down). 66 military pilots performed an experimental task on the Hyperion fl ight simulator (age 32.25; +/- 6.64; total fl ying time 1017.6 hours +/- 797.6). The asymmetry of heading was used as a measure of their effi ciency. Computerised Navon’s tasks and Witkin’s tasks were used to measure global-local (extensive – intensive states attention) and dependent-independent styles respectively. A global style of perception (when a local style was controlled for) was found to be a predictor of pilots’ effectiveness explaining about 6Ͽf variance. The allocentric (environmental) frame of reference seems to have more impact on the perception of people with a global perceptual style. In a global style, attention orienting seems to play a particularly important role and favors broadening the scope of information processing at the expense of depth of processing (as in the extensive states of attention).
Author Hanna Bednarek (Wydział Psychologii)
Hanna Bednarek,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt)
Issue year2011
Vol49
No3
Pages83-98
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzłudzenie fałszywego horyzontu, uwaga ekstensywna - intensywna, zależność – niezależność od pola
Keywords in Englishfalse horizon illusion, extensive – intensive states of attention, field dependence - independence
Abstract in PolishBadano wpływ sposobu przetwarzania informacji na uleganie złudzeniu fałszywego horyzontu i efektowność działania pilotów. Założono, że większy wpływ zarówno na percepcję jak i działanie ma wymiar globalne - fragmentaryczne przetwarzanie stymulacji wzrokowej, czyli płytki, sensoryczny poziom przetwarzania stymulacji (bottom-up), niż wymiar zależności - niezależności od pola, który wiąże się z zaangażowaniem głębszych struktur poznawczych (top-down). 66 pilotów wojskowych (wiek M = 32,25, +/- 6,64 nalot M = 1017,6 godzin; +/- 797,6) wykonało profi l lotu na symulatorze HYPERION. Efektywność działania określano na podstawie wskaźnika asymetria kursu. Całościowy vs fragmentaryczny styl percepcyjny (ekstensywność - intensywność uwagi) określano za pomocą komputerowych zadań Navona, zaś zależność – niezależność od pola za pomocą zadań Witkina. Globalny styl percepcyjny (przy kontroli fragmentarycznego stylu) okazał się predyktorem efektywności wykonania profi lu lotu pod wpływem złudzenia fałszywego horyzontu, który wyjaśnia ok. 6 Ͽariancji. Allocentryczne ramy odniesienia (środowisko) bardziej oddziaływają na percepcję osób globalnie ujmujących pole widzenia, u których ważną rolę pełni mechanizm orientacyjny uwagi, który sprzyja poszerzeniu zakresu przetwarzania informacji kosztem głębokości przetwarzania (jak w przypadku uwagi ekstensywnej).
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0029-5
Languagepl polski
File
Wp-ywsposobu-przetwarzania-informacji.pdf of 14-09-2015
1.14 MB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9186
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9186
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?