Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: czy rzeczywiście bliski partner może przyczynić się do wzmocnienia Ja idealnego swojej drugiej połowy?

Krystyna Doroszewicz , Małgorzata Gamian-Wilk

Abstract

The paper describes the Michelangelo phenomenon in close relationships (Drigotas, Rusbult, Wieselquist i Whitton, 1999). Due to its reference to the concept of “self”, described were also theories of the relational and extended self. Conditions necessary for the occurrence of the Michelangelo effect were described as well as factors that facilitate and delimit its scope. The paper reviews research concerning this phenomenon along with the employed empirical procedures, obtained research results and consequences of the Michelangelo effect for an individual and the relationship. In the paper we have also formulated our doubts (theoretical and methodological) concerning the universality of the Michelangelo effect in close relationships.
Author Krystyna Doroszewicz (Wydział Psychologii)
Krystyna Doroszewicz,,
- Wydział Psychologii
, Małgorzata Gamian-Wilk
Małgorzata Gamian-Wilk,,
-
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2012
Vol7
No1(20)
Pages7-20
Keywords in Polishefekt Michała Anioła, bliskie związki, Ja idealne, Ja relacyjne
Keywords in EnglishMichelangelo effect, close relationships, ideal self, relational self
Abstract in PolishW artykule została przedstawiona koncepcja efektu Micha a Anioła w bliskich związkach (Drigotas, Rusbult, Wieselquist i Whitton, 1999). Ze względu na jej odniesienie do Ja omówiono tak#e teorie Ja relacyjnego oraz Ja rozszerzonego. Pokazano warunki niezbędne do wystąpienia efektu Micha a Anioła oraz czynniki sprzyjaj!ce mu i ograniczające jego zasięg. Zaprezentowano przegląd istniejących na temat tego fenomenu bada&, pokazuj!c procedury badawcze, wyniki oraz konsekwencje efektu Micha a Anioła dla jednostki i dla związku. W artykule sformułowano także wątpliwości i pytania (teoretyczne oraz metodologiczne) dotycz!ce uniwersalności efektu Michała Anioła w bliskich związkach.
Languagepl polski
File
skan-artyku-u.pdf of 14-09-2015
90.79 KB
skan-artyku-u.pdf of 14-09-2015
90.79 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9259
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9259
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?