Samoocena i nadzieja a formalne właściwości projektów osobistych

Mariusz Zięba

Abstract

This article examines the relationships between self-esteem, hope and personal action construct units as measured by Personal Projects Analysis (PPA, Little, 1983). One hundred and one adults were filled-out the questionnaires of self-esteem, hope, the and basic hope, and completed two components of the PPA. The findings suggest that self-esteem and hope are associated with higher levels of involvement in projects, better clarity of plans and sense of control. Higher level of the basic hope, on the other hand, is associated with selecting projects that are more visible and are associated with receiving social support from other people. The article also discussed the possibilities and limitations of use the PPA in quantitative research. Keywords: personal projects, self-esteem, hope, methodology of psychological research
Autor Mariusz Zięba (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Mariusz Zięba
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Tytuł czasopisma/seriiPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Rok wydania2012
Tom55 (2)
Paginacja161-178
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono wyniki badania 101 osób dorosłych, w którym analizowano związki samooceny, nadziei na sukces i nadziei podstawowej z właściwościami formalnymi i treścią projektów osobistych. Uzyskane w badaniu wyniki wskazują na to, iż osoby różniące się poziomem samooceny i nadziei w odmienny sposób wartościują swoje projekty. Samoocena i nadzieja na sukces wiążą się z wyższym poziomem zaangażowania w realizację projektów oraz większą jasnością planów działania i poczuciem kontroli nad ich realizacją. Nadzieja podstawowa wiąże się z uzyskiwaniem wsparcia przy realizacji projektów. W artykule przedyskutowano również możliwości i ograniczenia stosowania w badaniach grupowych wykorzystanej w prezentowanym badaniu metody Analizy Projektów Osobistych. Słowa kluczowe: projekty osobiste, samoocena, nadzieja, metodologia badań psychologicznych
Plik
abstrakt-Zieba-2012.pdf z dnia 14-09-2015
96 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*3 (2020-11-25)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9304
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9304
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?