Mechanizmy zdrowia i zaburzeń psychicznych w teorii Dialogowego Ja

Anna Gabińska , Bartosz Zalewski , Hubert Suszek , Małgorzata Jędrasik-Styła , Bartosz Szymczyk

Abstract

The paper describes the mechanisms of mental health and mental disorders from the Dialogical Self Theory perspective. This developing theory drawing on narrative psychology and social constructionism, characterizes the Self as a structure composed of many inner voices (I positions) and attributes a central role in organizing mental processes to dialogicality. Based on the literature review, the authors first described the determinants of mental health and next they synthesized and classified the mechanisms of mental disorders which are proposed by the discussed theory. These mechanisms constitute a novel and original approach to psychopathological phenomena and refer to the quality of inner dialogues, the hierarchy of I positions and their accessibility, the degree of inner multiplicity and the working of metaposition. Distinguishing them seems particularly useful for a better understanding of psychotic and personality disorders.
Author Anna Gabińska (Wydział Psychologii)
Anna Gabińska,,
- Wydział Psychologii
, Bartosz Zalewski (Wydział Psychologii)
Bartosz Zalewski,,
- Wydział Psychologii
, Hubert Suszek
Hubert Suszek,,
-
, Małgorzata Jędrasik-Styła
Małgorzata Jędrasik-Styła,,
-
, Bartosz Szymczyk
Bartosz Szymczyk,,
-
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2012
Vol15(4)
Pages117-134
Publication size in sheets0
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishArtykuł zawiera przegląd literatury na temat mechanizmów zdrowia i zaburzeń psychicznych w ujęciu teorii dialogowego Ja. W pierwszej części przedstawiono najważniejsze twierdzenia teorii dialogowego Ja, mające znaczenie dla rozumienia zdrowia i psychopatologii. W drugiej części opisano główne wyznaczniki zdrowia psychicznego, do których należą: (1) posiadanie wystarczającej różnorodności Ja; (2) zdolność do uświadamiania sobie posiadania pozycji Ja; (3) możliwości wchodzenia pozycji Ja w dialogowe relacje; (4) obecność metapozycji. W trzeciej części zebrano, pogrupowano i opisano kluczowe mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń psychicznych. Wyodrębniono następujące grupy tych mechanizmów: (1) zaburzenia pierwotne polegające na zaburzeniu dialogów między pozycjami Ja (brak dialogu, zdezorganizowane dialogi, monolog, zubożałe dialogi); (2) zaburzenia wtórne polegając na dysfunkcjach hierarchii pozycji Ja (uciszanie pozycji, dominacja, brak hierarchii, dysfunkcjonalne koalicje); (3) nieprawidłowości działania metapozycji. Na koniec poddano dyskusji praktyczną użyteczność przedstawionego rozumienia psychopatologii.
URL www.kul.pl/vol-15-issue-4,15714.html
Languagepl polski
File
Mechanizmy-zdrowia-zaburzen-str.pdf of 14-09-2015
54.37 KB
BLUE-iR-ADV5051-13-2596-001.pdf of 14-09-2015
56.81 KB
Score (nominal)6
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9442
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9442
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11719
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11719
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?