Adquisición de los patrones entonativos españones por los alumnos polacos de ELE: una aproximación.

Tomasz Sobański

Abstract

The aim of this paper is to provide evidence on the spontaneous intonation acquisition by Polish students of Spanish as a second language. The methodology followed is inspired the AM PER-Spain project i.e. a research focused on investigating prosodic features of Spanish. Our results show that Polish students are able to imitate fairy well the declarative sentence patterns. In yes-no-interrogative patterns instead, though the ascending juncture movement is generally observed, there are differences in the pre-toneme patterns, especially with regard to the f0 max and f0 min obtained, which makes the pre-toneme contour much more plain compared to what has been stated for the Spanish native speaker.
Author Tomasz Sobański (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Tomasz Sobański,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesNeophilologica. Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, ISSN 0208-5550, (B 12 pkt)
Issue year2012
VolVol. 24
Pages203-212
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wzorców samorzutnego uczenia się intonacji j. hiszpańskiego przez użytkowników j. polskiego. Metodę zaczerpnięto po części z projektu AMPER-Spain, dotyczącego prozodii j. hiszpańskiego.W badanej grupie zaobserwowano dość poprawne odwzorowywanie wzorców hiszpańskiej intonacji w zdaniach oznajmujących. W zdaniach pytających typu tak/nie występuje dostrzegalna antykadencja na odcinku od ostatniego akcentu do końca wypowiedzi, co jest zbieżne z przebiegiem f0 w j. hiszpańskim, ale występują też różnice jakościowe na odcinku od początku wypowiedzenia do ostatniego akcentu w zdaniu, przejawiające się odmiennym przebiegiem f0 oraz dużo mniejszą amplitudą f0 niż ta, którą notuje literatura przedmiotu i którą zarejestrowano u rodzimego użytkownika języka hiszpańskiego.
URL http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=59635&from=latest
File
neophilologica-24.pdf of 14-09-2015
489.49 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9529
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9529
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?