Otwartość na doświadczenie i poglądy na role płciowe a oceny kobiet i mężczyzn nietypowych dla swojej płci

Joanna Roszak

Abstract

The present study aimed to verify two hypotheses: (1) about the positive role of higher openness to experience (Big Five model) as a predictor of a better interpersonal evaluation of gender nonstereotypical persons, and (2) about the mediating function of gender role beliefs in determining the relation between openness to experience and interpersonal evaluation of those persons. The respondents were 502 women and men, with a mean age of 36.6 (SD = 7.7) and secondary or higher education level; all were administrative employees of companies related to agriculture industry. The design of the study was experimental, with gender and stereotypicality of target persons presented to the respondents as the manipulated variables; each respondent only evaluated one of the four target persons. Interpersonal evaluation involved the dimensions of morality and liking (Wojciszke, 2005). In line with Hypothesis 1, higher openness was a significant predictor of a better interpersonal evaluation of nonstereotypical targets. Hypothesis 2 was confirmed only for the evaluation of the nonstereotypical female target by women and nonstereotypical male target by men.
Author Joanna Roszak (Wydział Psychologii)
Joanna Roszak,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2012
Voltom 7, numer 2 (21)
Pages183-197
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Celem prezentowanego badania była weryfikacja hipotez 1) o roli wyższej otwartości na doświadczenie w ramach modelu Wielkiej Piątki jako predyktora lepszej oceny interpersonalnej osób niestereotypowych oraz 2) o pełnieniu przez poglądy na role płciowe funkcji mediatora relacji pomiędzy otwartością a oceną interpersonalną tych osób. Przebadano 502 osoby, średnia wieku 36,60 lat (SD = 7,70), pracownice i pracowników administracyjnych z firm sektora rolniczego, o wykształceniu średnim lub wyższym. Zaplanowano eksperyment, w którym manipulowano płcią i zgodnością ze stereotypem płci postaci prezentowanej osobom badanym (każda osoba była badana w jednym z czterech warunków badawczych). Ocena interpersonalna polegała na ewaluacji modelki/ modela na wymiarach moralności i lubienia (Wojciszke, 2005). Zgodnie z hipotezą 1, większa otwartość okazała się istotnym predyktorem wyższych ocen osób niestereotypowych. Hipotezę 2 potwierdzono jedynie w przypadku ocen niestereotypowej kobiety przez respondentki i niestereotypowego mężczyzny przez respondentów.
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/2012_2.php
Languagepl polski
File
PS-t7-n2-21-spis-tresci.jpg of 14-09-2015
1.44 MB
PS-t7-n2-21-abstrakt-i-pierwsza-strona.jpg of 14-09-2015
2.19 MB
PS-t7-n2-21-ok-adka.jpg of 14-09-2015
2.02 MB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9642
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9642
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?