Kształtowanie świadomości nauczycieli w dyskursie internetowym - media społecznościowe w nauczaniu języków obcych

Jarosław Krajka , Sylwia Maciaszczyk

Abstract

Wraz z postępującą cyfryzacją życia codziennego oraz edukacji, wykorzystanie środków i narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kształceniu nauczycieli języków obcych staje się w coraz większym stopniu oczekiwane. Komunikacja za pośrednictwem komputera (ang. Computer-Mediated Communication) jest jednym z filarów e-learningu, a forum dyskusyjne jest tutaj podstawowym narzędziem. Istnieje jednocześnie potrzeba badań określających realną znajomość narzędzi internetowych oraz ich wykorzystanie przez studentów i nauczycieli w pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności językowych oraz w praktyce nauczycielskiej. Wydaje się zasadne pytanie, które technologie i w jakim stopniu są przyswojone przez obecnych oraz przyszłych nauczycieli języków obcych. Celem prezentacji będzie analiza wykorzystania mediów społecznościowych w procesie przygotowania zawodowego nauczycieli języków obcych. W tym celu, zostaną przedstawione wyniki reprezentatywnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów studiów magisterskich kierunków neofilologicznych z terenu całego kraju badających postawy względem technologii komputerowej, umiejętności komputerowe oraz technologie stosowane w pracy, nauce i życiu codziennym. Równolegle zostanie przeprowadzona jakościowa analiza dyskursu prowadzonego za pośrednictwem forum dyskusyjnego przez uczestników projektu „Language Learning and Social Media - Six Key Dialogues” (współfinansowanego przez Komisje Europejską w ramach programu Lifelong Learning Programme) pod kątem kryteriów determinujących wykorzystanie mediów społecznościowych (i szerzej Computer-Mediated Communication) w pracy nauczyciela języków obcych, jak i czynników wpływających na niechęć do (lub brak możności) korzystania z mediów społecznościowych w pracy nauczyciela języków obcych.  
Author Jarosław Krajka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jarosław Krajka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Sylwia Maciaszczyk (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Sylwia Maciaszczyk,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesNeofilolog, ISSN 1429-2173, (B 7 pkt)
Issue year2012
Vol38(2)
Pages243-261
Publication size in sheets0
Languagepl polski
File
Maciaszczyk-Krajka-Kszta-towanie-swiadomosci-.pdf of 14-09-2015
107.36 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9670
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9670
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?