Perswazyjne skutki wieloznaczności przekazu: polaryzacja czy depolaryzacja postaw?

Paweł Koniak , Wojciech Cwalina

Abstract

Persuasive effects of message ambiguity: Attitude polarization or depolarization?​ The use of an ambiguous message by a public speaker can be regarded as a strategy that increases thenumber of those who agree with the message content. The use of ambiguity may also have other persuasiveeffects. The aim of the paper is to test in what circumstances ambiguous messages may lead to the depolarizationof receivers’ attitudes. The paper presents results of three experiments that show that depolarizationis more likely when the speaker is credible and his or her audience supports the issue in question.Depolarization is also possible when the message is incompatible with the receivers’ attitudes. In such casethe receivers try to produce counterarguments but when the message is ambiguous they typically agree withits content.
Autor Paweł Koniak (Wydział Psychologii)
Paweł Koniak
- Wydział Psychologii
, Wojciech Cwalina (Wydział Psychologii)
Wojciech Cwalina
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Rok wydania2013
Tom8
Nr2(25)
Paginacja169-190
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.05
Słowa kluczowe w języku polskimwieloznacznoznaczność przekazu, polaryzacja/depolaryzacja postaw, nadawca, postawa za/przeciw
Słowa kluczowe w języku angielskimmessage ambiguity, attitude polarization/depolarization, source, attitude pro/con
Streszczenie w języku polskimWieloznaczność wypowiedzi jest strategią stosowaną przez osoby wypowiadające się publicznie w celuzwiększenia liczby odbiorców, do których apeluje dany komunikat. Może ona jednak mieć również skutkiperswazyjne. W artykule przedstawiono wyniki trzech eksperymentów. Wskazują one, iż wypowiedź wieloznacznamoże w pewnych warunkach prowadzić do depolaryzacji postaw odbiorców. Dzieje się tak,kiedy początkowe postawy odbiorców są postawami „za” i kiedy autor danej wypowiedzi jest wiarygodny.W podobnych warunkach do depolaryzacji postaw prowadzi również przekaz niezgodny z postawą odbiorców.Inny jest jednak mechanizm oddziaływania tych przekazów. O ile przekaz niezgodny z postawą prowadzido niezgadzania się z nim i próby odparcia zawartego w nim stanowiska, o tyle przekaz wieloznacznytakiej niezgody nie wywołuje.
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_2/Koniak_Cwalina_ps_2_2013.pdf
Językpl polski
Plik
05-P-Koniak.pdf z dnia 14-09-2015
82.37 KB
Koniak-Cwalina-Psychologia-Spo-eczna-2013.pdf z dnia 14-09-2015
48.89 KB
Punktacja (całkowita)13
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9793
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9793
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15000
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15000
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?