Perswazyjne skutki wieloznaczności przekazu: polaryzacja czy depolaryzacja postaw?

Paweł Koniak , Wojciech Cwalina

Abstract

Persuasive effects of message ambiguity: Attitude polarization or depolarization?​ The use of an ambiguous message by a public speaker can be regarded as a strategy that increases thenumber of those who agree with the message content. The use of ambiguity may also have other persuasiveeffects. The aim of the paper is to test in what circumstances ambiguous messages may lead to the depolarizationof receivers’ attitudes. The paper presents results of three experiments that show that depolarizationis more likely when the speaker is credible and his or her audience supports the issue in question.Depolarization is also possible when the message is incompatible with the receivers’ attitudes. In such casethe receivers try to produce counterarguments but when the message is ambiguous they typically agree withits content.
Author Paweł Koniak (Wydział Psychologii)
Paweł Koniak,,
- Wydział Psychologii
, Wojciech Cwalina (Wydział Psychologii)
Wojciech Cwalina,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol8
No2(25)
Pages169-190
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishwieloznacznoznaczność przekazu, polaryzacja/depolaryzacja postaw, nadawca, postawa za/przeciw
Keywords in Englishmessage ambiguity, attitude polarization/depolarization, source, attitude pro/con
Abstract in PolishWieloznaczność wypowiedzi jest strategią stosowaną przez osoby wypowiadające się publicznie w celuzwiększenia liczby odbiorców, do których apeluje dany komunikat. Może ona jednak mieć również skutkiperswazyjne. W artykule przedstawiono wyniki trzech eksperymentów. Wskazują one, iż wypowiedź wieloznacznamoże w pewnych warunkach prowadzić do depolaryzacji postaw odbiorców. Dzieje się tak,kiedy początkowe postawy odbiorców są postawami „za” i kiedy autor danej wypowiedzi jest wiarygodny.W podobnych warunkach do depolaryzacji postaw prowadzi również przekaz niezgodny z postawą odbiorców.Inny jest jednak mechanizm oddziaływania tych przekazów. O ile przekaz niezgodny z postawą prowadzido niezgadzania się z nim i próby odparcia zawartego w nim stanowiska, o tyle przekaz wieloznacznytakiej niezgody nie wywołuje.
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_2/Koniak_Cwalina_ps_2_2013.pdf
Languagepl polski
File
05-P-Koniak.pdf of 14-09-2015
82.37 KB
Koniak-Cwalina-Psychologia-Spo-eczna-2013.pdf of 14-09-2015
48.89 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9793
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9793
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15000
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15000
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?