Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego

Marta Roczniewska , Alina Kolańczyk

Abstract

Ferguson and Bargh (2004) demonstrated that objects related to current goal pursuit are rated as more positive which allows to include them into attention and action. We hypothesized that the above relevance is assigned differently depending on regulatory states. In his theory of self-regulation Higgins (1997) distinguishes between promotion (ideals and aspirations) and prevention (responsibility and safety) focus which strongly influence individual’s cognition, emotion and decision making processes. In two studies we aimed to test the impact of regulatory focus on goal pursuit, namely – the affect that is assigned to objects of different relation to the goal. We manipulated regulatory state and goal activation. We tested attitudes towards objects implicitly. The studies showed, that both preventive and promotive participants rated objects that fulfill task criteria as more positive. While prevention is associated with vigilance, preventive participants also expressed positive attitude towards impediments to the goal . The latter group devaluated stimuli irrelevant to goal pursuit (cognitive noise).  Key words: regulatory focus, goal pursuit, automatic evaluation
Author Marta Roczniewska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marta Roczniewska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Alina Kolańczyk (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Alina Kolańczyk,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2012
Vol7, 1 (20)
Pages34–47
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Przedmioty, które służą realizacji aktualnego dążenia nieświadomieoceniane są bardziej pozytywnie, co umożliwia włączenie ich w zakres uwagi i działania (np. Ferguson i Bargh, 2004). Znaczenie określonych obiektów zmienia się ponadtow zależności od trybu, w jakim pracuje umysł człowieka zmotywowanego celem. Procesy poznawcze, emocjonalne oraz podejmowanie decyzji zależą na przykład od nastawienia regulacyjnego, opisanego przezHigginsa (1997): promocyjnego (skupionego na ideałach i potrzebie rozwoju) lubprewencyjnego (związanego z powinnościami i potrzebą bezpieczeństwa). Celem dwóch eksperymentów opisanych w artykule była weryfikacja hipotez o wpływie nastawienia regulacyjnego na niejawną ocenę bodźców, które w rożnym stopniu przyczyniają się dorozwiązania zadania detekcyjnego. Manipulowano nastawieniem regulacyjnym i angażowaniem w zadanie. Zgodnie z przewidywaniami, zarówno osoby o nastawieniu promocyjnym, jak i prewencyjnym upozytywniały bodźce stanowiące rozwiązanie. Jako, żenastawienie prewencyjne wiąże się dodatkowo z tendencją do zwracania uwagi na możliwe błędy w drodze do celu, poszerza się także spektrum obiektów objętych waluacją. Wykazano, że osoby motywowane prewencyjnieupozytywniają także te obiekty, które stanowią przeszkodę na drodze do realizacji celu (takie, które trzeba aktywnie omijać). „Grupa prewencyjna” dewaluowała dodatkowo bodźce niefunkcjonalne wobec zadania, stanowiące wyłącznie szum informacyjny. Dyskusja obejmuje próby wyjaśnienia tych efektów.   słowa kluczowe: aktywność celowa, samoregulacja, automatyczne przewartościowania, afekt
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/2012_1.php
Languagepl polski
File
nadbitka-Roczniewska-Kolanczyk-Psychologia-spo-eczna.pdf of 14-09-2015
135.2 KB
Roczniewska-Kolanczyk-9-08-2012.pdf of 14-09-2015
341.13 KB
Score (nominal)7
Citation count*4 (2021-01-27)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9827
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9827
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10582
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10582
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?