The notion of transcendence and psychoanalysis in Karl Stern's works

Piotr Szałek

Abstract

​This paper is a study of the essential property of human existence – transcendence, which characteristics can be derived from Carl Stern’s work. By criticizing the model of contemporary psychology for its mechanistic character, Stern tries to prove that it is psychoanalysis that enables us to found a humanistic base for understanding human transcendence toward God. In this way, Stern passes over the fact that the humanistic sense of transcendence was established in Victor Frankl’s philosophy of existence. Stern blemishes the basic meanings of Freud’s psychoanalysis, which, as such, is not suitable for Stern’s procedure of humanization. Transcendence, psychoanalysis, logotheraphy.
Autor Piotr Szałek (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Piotr Szałek
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Tytuł czasopisma/seriiPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Rok wydania2012
Tom43
Nr4
Paginacja324-332
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Klasyfikacja ASJC3200 General Psychology
Streszczenie w języku polskimArtykuł stanowi studium istotnej własności ludzkiej egzystencji - transcendencji, której charakterystyki można wyprowadzić z prac Karola Sterna. Krytykując model psychologii współczesnej za jej mechanistyczny charakter Stern próbuje udowodnić, ze to psychoanaliza umożliwia ugruntowanie humanistycznej podstawy dla rozumienia transcendencji ku Bogu. Stern pomija to, że humanistyczny sens transcendencji był ustalony na gruncie filozofii egzystencji Wiktora Frankla. Stern zniekształca podstawowe pojęcia psychoanalizy Freuda, która do humanizacji nie nadaje się. Transcendencja, psychoanaliza, logoterapia.
DOIDOI:10.2478/v10059-012-0034-1
URL www.degruyter.com/view/j/ppb.2012.43.issue-4/issue-files
Języken angielski
Plik
Stern.pdf z dnia 14-09-2015
727.4 KB
Punktacja (całkowita)0
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 0.257
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9854
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9854
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?