O przyszłości - z przeszłością w tle. Niemcy w polskiej kampanii wyborczej 2011

Marcin Zaborski

Abstract

The author analyzes the parliamentary campaign in Poland in 2011 and investigates politicians' opinions about Germany and German people. He poses a question of the contexts in which this theme emerged. He attemps to define whether the candidates were referring more frequently to past events and history or to plans for the future. The research conducted by the author revealed that in comparison to the previous campaigns year 2011 brought a noticeable change in political agenda. Similarly to the earlier pre-election seasons's discussions about Germany there was hints about the past and historical issues however there was a relatively substantial amount of narrative dedicated to present problems in Polish-German relations especially in the context of the economy.
Autor Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiAthenaeum. Polskie Studia Politologiczne, ISSN 1505-2192, (B 14 pkt)
Rok wydania2012
Tom35
Paginacja259-279
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskimAutor obserwuje kampanię przed wyborami do parlamentu w 2011 roku, analizując wyrażane w niej opinie na temat Niemców i Niemiec. Stawia pytanie o konteksty, w jakich pojawiają się tego typu treści. Zastanawia się, czy kandydaci zabiegający o poparcie wyborców częściej odwołują się do kategorii niemieckiej w odniesieniu do przeszłości czy raczej w odniesieniu do prezentowanych planów na przyszłość. Zestawia te obserwacje z wcześniejszymi doświadczeniami wyborczymi w Polsce i sprawdza, jakie zmiany dokonały się w tym obszarze. 
URL http://www.athenaeum.umk.pl/
Językpl polski
Plik
athena1.jpg z dnia 14-09-2015
5.66 MB
athena2.jpg z dnia 14-09-2015
4.49 MB
noty.jpg z dnia 14-09-2015
3.2 MB
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9901
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9901
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?