Uwaga kierowana emocjami: o wykrywaniu pozytywnych i negatywnych obrazów

Monika Pawłowska

Abstract

 Abstract. The paper deals with the influence of emotions on attentional processes. An attempt was made to verify assumptions about special vigilance and automaticity of attentional attraction to negative information. A new experimental method was used, combining the procedure of perceptual scanning and the emotional Stroop test. Two experiments were conducted, involving 60 participants. As expected, negative pictures were found to be more quickly detected than positive or neutral ones. It was also proved that the presence of negative images decreased the effectiveness of detection of any other information differing in emotional valence.
Author Monika Pawłowska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Monika Pawłowska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Issue year2012
Vol55, 3
Pages289-303
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Praca dotyczy wpływu emocji na procesy uwagi. Podjęto próbę weryfikacji założeń o szczególnej czujności wobec informacji negatywnych oraz o automatycznym przyciąganiu przez nie procesów uwagi. Zastosowano autorską metodę łączącą procedurę przeszukiwania pola percepcyjnego z procedurą emocjonalnego testu Stroopa i zbadano nią 60 osób. W artykule opisane są wyniki dwóch badań, które potwierdzają oczekiwanie, że obrazy negatywne są szybciej wykrywane w polu percepcyjnym niż pozytywne czy neutralne. Dowiedziono także, że obecność obrazów negatywnych istotnie pogarsza efektywność wykrywania innych informacji.  
Languagepl polski
File
PP.pdf of 14-09-2015
247.26 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9931
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9931
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?