Cognitive effects of attentional training depend on attentional control

Borysław Paulewicz , Agata Blaut , Joanna Kłosowska

Abstract

Attentional bias is assumed to be partly responsible for the onset and maintenance of anxiety by major cognitive theories of emotional disorders. Although much is already known about the therapeutic effects of attentional bias training, only a few studies have examined the mechanism responsible for these effects. In order to test if low-level, cognitive effects of attentional bias training depend on attentional control, 73 participants, who completed the STAI-x2 and the ACS questionnaires, were randomly assigned to a control (n = 37) or attentional training group (n = 36). The attentional manipulation was followed by a search task, during which novel neutral or negative faces could be presented within an array of all-neutral, all-negative or all-positive faces. It was found that individuals with higher ACS score displayed stronger attentional training effects, i.e., they were less accurate in detecting distinctive negative faces, and this effect was not found to be associated with STAI-x2 score. These results show that there is individual variability even in immediate,cognitive effects of attentional bias modification and that special abilities, such as attentional control, might be required for attentional training to be efficient.
Autor Borysław Paulewicz (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Borysław Paulewicz
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Agata Blaut
Agata Blaut
-
, Joanna Kłosowska
Joanna Kłosowska
-
Tytuł czasopisma/seriiPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Rok wydania2012
Tom43
Nr4
Paginacja272-277
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Klasyfikacja ASJC3200 General Psychology
Streszczenie w języku polskimChociaż wiele już wiadomo na temat terapeutycznych efektów treningu uwagowego, niewiele badań dotyczyło mechanizmu odpowiedzialnego za te efekty. Aby sprawdzić, czy nisko-poziomowe, poznawcze skutki treningu uwagowego zależą od kontroli uwagowej 73 osoby, które wypełniły kwestionariusze STAI-x2 i ACS podzielono losowo na grupy kontroną (n = 37) i treningową (n = 36). Po treningu uwagowym wykonywano zadanie przeszukiwania, w którym prezentowane były nowe neutralne lub negatywne twarze wśród neutralnych, negatywnych lub pozytywnych twarzy-dystraktorów. Osoby o wyższych wynikach w ACS wykazywały silniejszy efekt treningu uwagowego, tzn., osoby te były mniej poprawne w wykrywaniu wyróżniających się twarzy negatywnych, a efekt ten nie okazał się być związany z wynikiem w STAI-x2. Wyniki te świadczą o występowaniu różnic indywidualnych nawet w przypadku względnie nisko-poziomowych i natychmiastowych efektów treningu uwagowego, świadczą też o tym, że skuteczność takiego treningu może zależeć od szczególnych predyspozycji.
DOIDOI:10.2478/v10059-012-0030-5
URL http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2012.43.issue-4/v10059-012-0030-5/v10059-012-0030-5.xml?format=INT
Języken angielski
Plik
v10059-012-0030-5.pdf z dnia 14-09-2015
225.52 KB
Punktacja (całkowita)0
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 0.257
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9980
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9980
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?