Are attentional bias and memory bias for negative words causally related?

Agata Blaut , Borysław Paulewicz , Marta Szastok , Katarzyna Prochwicz , Ernst Koster

Abstract

Background and objectives: In cognitive theories of depression, processing biases are assumed to be partly responsible for the onset and maintenance of mood disorders. Despite a wealth of studies examining the relation between depression and individual biases (at the level of attention, interpretation, and memory), little is known about relationships between different biases. The purpose of the present study was to assess if attentional bias is causally related to memory bias. Methods: 71 participants were randomly assigned to a control (n = 37) or attentional training group (n = 34). The attentional manipulation was followed by an explicit, intentional memory task during which novel neutral, negative, and positive words were presented. Results: It was found that individuals with elevated depression score trained to orient away from negative words did not display a memory bias for negative words (adjectives) whereas similar individuals displayed this memory bias in the control condition. Limitation: Generalization of the findings is limited because of the short study time frame and specific nature of the memory task. Conclusions: These results indicate that altering attentional bias can influence elaborative processing of emotional material and that this bias could be one of the causes of mood congruent memory in depression.
Author Agata Blaut
Agata Blaut,,
-
, Borysław Paulewicz (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Borysław Paulewicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Marta Szastok
Marta Szastok,,
-
, Katarzyna Prochwicz
Katarzyna Prochwicz,,
-
, Ernst Koster
Ernst Koster,,
-
Journal seriesJournal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, ISSN 0005-7916, (A 30 pkt)
Issue year2013
Vol44
No3
Pages293-299
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 1201 Arts and Humanities (miscellaneous); 3203 Clinical Psychology; 3205 Experimental and Cognitive Psychology
Abstract in PolishW poznawczych teoriach depresji zakłada się, że tendencyjne przetwarzanie jest częściowo odpowiedzialne za pojawianie się i utrzymywanie zaburzeń nastroju. Wiele badań dotyczyło jak dotąd związku depresji i tendencyjności poznawczej, ale tylko nieliczne dotyczyły związków między różnymi formami tendencyjności. Celem tego badania było ustalenie, czy tendencyjność uwagowa należy do przyczyn tendencyjności pamięciowej. 71 osób podzielono losowo na grupy kontrolną (n=37) i treningową (n=34). Po treningu uwagowym następował test pamięci, w trakcie którego prezentowane były nowe neutralne, negatywne i pozytywne słowa. Osoby o wyższych wynikach BDI poddane treningowi uwagowemu, który miał wywołać tendencję do odwracania uwagi od bodźców negatywnych, nie przejawiały tendencji do lepszego odtwarzania negatywnych przymiotników, chociaż efekt ten ujawnił się w grupie kontrolnej. Wyniki świadczą o tym, że modyfikacja tendencyjności uwagowej może wpływać na głębsze przetwarzanie informacji emocjonalnej i że tendencyjność uwagowa może być jedną z przyczyn tendencyjności pamięciowej związanej z depresją.
DOIDOI:10.1016/j.jbtep.2013.01.002
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005791613000116
Languageen angielski
File
2013JBTEP.pdf of 14-09-2015
235.76 KB
Score (nominal)30
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 1.01; WoS Impact Factor: 2013 = 2.232 (2) - 2013=2.515 (5)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9981
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9981
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?