Psychologically based, anti-prejudice educational intervention–project

Katarzyna Popiołek , Małgorzata Wójcik

Abstract

The presented study explores the possibility of creating and implementing educational program which would reduce intergroup bias in realistic high school setting. The project was based on the assumption that there is the need of easily applicable, anti-prejudice intervention, which would be appropriate to introduce into foreign language course books, would be universal in terms of changing negative attitudes and would meet all methodological requirements of language lessons. Crossed categorization and the common ingroup identity model were used as theoretical basis for 30 English lesson scenarios on B2 level (upper-intermediate). It was shown that after the intervention there was a significant change in the students’ attitude toward the outgroup and the outgroup members. The implications of these findings are discussed.  
Author Katarzyna Popiołek (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Katarzyna Popiołek,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Małgorzata Wójcik (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Małgorzata Wójcik,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Journal seriesPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Issue year2012
Vol43
No4
Pages223-232
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishstereotypes; prejudice; categorization; identity; ingroup; outgroup
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishPrzedstawiona badania sprawdzają możliwość stworzenia i zastosowania programu edukacyjnego, który ma za zadanie zmniejszenie uprzedzeń międzygrupowych. Program został przeprowadzony podczas zajęć języka angielskiego w szkole średniej i składał się z 30 scenariuszy lekcji na poziomie B2. Założeniem programu było wywołanie uogólnionej zmiany w stosunku do członka grupy obcej oraz łatwość przeprowadzenia i brak konieczności dodatkowego szkolenia kadr. Teoretyczne podstawy programu stanowiły: teoria skrzyżowanych kategoryzacji grupowych oraz model wspólnej tożsamości grupowej. W artykule przedstawione są zarówno wyniki badań jak i możliwość szerszego zastosowania.   
DOIDOI:10.2478/v10059-012-0025-2
URL http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2012.43.issue-4/v10059-012-0025-2/v10059-012-0025-2.xml?format=INT
Languageen angielski
File
Psychologically-based-anti-prejudice-educational-intervention-project-.pdf of 14-09-2015
385.12 KB
Score (nominal)0
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 0.257
Citation count*4 (2021-01-10)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10157
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10157
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11371
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11371
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?